Saltar al menú principal
Saltar al contenido

Cantorals

Llibres de cor

La col·lecció de llibres de cor de la Biblioteca Nacional d'Espanya, generada majoritàriament per les desamortitzacions vuitcentistes, està formada per prop d'un centenar de llibres litúrgics procedents de diversos centres eclesiàstics i custodiats actualment a la nostra biblioteca. 

Aquests llibres de faristol donen testimoni clau de la tradició del cant gregorià a Espanya. És un fons molt diferent a qualsevol altre repertori catedralici o monàstic ja que presenta unes característiques heterogènies tant en la seva procedència com en el seu format. L'abundant producció de cantorals al llarg dels segles té en aquesta col·lecció una representació codicològica i melòdica de gran interès tant per a musicòlegs i gregorianistes com per a filòlegs i estudiosos del llibre antic espanyol.

De tot plegat sorgeix la necessitat de desenvolupar aquesta base de dades que donarà solució i servei a diversos aspectes fonamentals de la catalogació i investigació. D'una banda, permetrà a la Biblioteca mateixa assolir una descripció bibliogràfica a un nivell superior de detall conforme a les singularitats d'aquest repertori. I de l'altra, aquesta sistematització i normalització de tots els aspectes dels llibres de faristol (missals, graduals, antifonaris, etc.) ha de servir de normativa per a l'àmbit hispànic i qualsevol institució amb aquest peculiar fons bibliogràfic.

Base de dades de cantorals

També us pot interessar: