Saltar al menú principal
Saltar al contenido

Catàleg Col•lectiu del Patrimoni Bibliogràfic Espanyol

Aquest Catàleg Col•lectiu té com a objectiu l’inventari i la descripció del Patrimoni Bibliogràfic dipositat a les biblioteques espanyoles, públiques o privades.

El Catàleg Col•lectiu del Patrimoni Bibliogràfic es realitza en compliment de la Llei 16/1985 del Patrimoni Històric Espanyol, i és elaborat conjuntament pel Ministeri de Cultura (Direcció General del Llibre, Arxius i Biblioteques) i per totes les Comunitats Autònomes. 

La participació de les Comunitats Autònomes es duu a terme mitjançant convenis amb l’esmentat Ministeri. L’any en què es va iniciar la col•laboració amb cadascuna de les Comunitats Autònomes és el següent: Andalusia 1989, Aragó 1989, Astúries 1988, Balears 1994, Canàries 1989, Cantàbria 1997, Castella-la Manxa 1994, Castella i Lleó 1989, Catalunya 1990, Comunitat Valenciana 1989, Extremadura 1997, Galícia 1989, La Rioja 1997, Madrid 1990, Múrcia 1989, Navarra 1996 i el País Basc 1994.

Contingut del Catàleg Col•lectiu

El Catàleg Col•lectiu del Patrimoni Bibliogràfic és un projecte en fase de desenvolupament i està en procés continu d’ampliació i depuració. 

En la seva darrera actualització (9 de març de 2006) conté 701.862 registres que, en la major part, descriuen diferents edicions d’obres impreses entre els segles XV i XX, així com informació sobre 1.826.721 exemplars concrets de dites edicions dipositats en prop de 698 biblioteques.

Els registres s’han elaborat, en la seva majoria, a la vista dels exemplars. Altres s’han elaborat amb informació obtinguda dels catàlegs de les biblioteques o de les publicacions següents:

  • Catálogo Colectivo de obras impresas en los siglos XVI al XVIII existentes en las bibliotecas españolas. Edición provisional. Madrid, Ministerio de Cultura, 1972-1984
  • Catálogo general de incunables en bibliotecas españolas. Madrid, Dirección General del Libro y Bibliotecas, 1989-1990.

Catàleg Col•lectiu del Patrimoni Bibliogràfic Espanyol