Saltar al menú principal
Saltar al contenido

Más información

Portadas de revista

L'Hemeroteca Digital forma part del projecte Biblioteca Digital Hispànica, que té per objectiu la consulta i difusió pública, a través d'internet, del patrimoni bibliogràfic espanyol conservat a la Biblioteca Nacional.

Aquesta hemeroteca va néixer el març del 2007 per proporcionar accés públic a la col·lecció digital de premsa històrica espanyola que conté la biblioteca, amb una col·lecció inicial formada per 143 títols de premsa i revistes. L’oferta de títols s’ha anat ampliant, actualment (2020) ofereix 2.413 títols i supera els 72.488.324 70 pàgines.

Continuarà creixent, segons ens permeti el pressupost, per cobrir l’evolució històrica de les revistes i capçaleres de premsa espanyoles, des dels inicis fins a gairebé mitjan segle XX, respectant sempre les limitacions que marca la nostra legislació en temes de propietat intel·lectual.

El criteri que ha guiat la composició d'aquesta col·lecció ha estat seleccionar diaris i revistes representatius de la seva època, que reflectissin la riquesa temàtica de l'edició hemerogràfica hispana i dels quals es conserven col·leccions completes. Els qui visitin l'hemeroteca trobaran premsa política satírica, humorística, científica, religiosa, il·lustrada, amena, esportiva, artística, literària, etcètera.

El 2011 s'han incorporat dues novetats fonamentals que afecten directament l'Hemeroteca Digital. D’una banda, es va possibilitar la consulta conjunta dels registres de la Biblioteca Digital Hispànica (BDH) i de l’Hemeroteca des de la interfície de BDH i, d’altra banda, es va desenvolupar una interfície específica que incorporava funcionalitats 2.0.

El 2012 s’ha posat en producció una nova versió de l’aplicació d’Hemeroteca Digital, que compleix els estàndards internacionals OAI (Open Archives Initiative) i Europeana, a més d’algunes millores a la interfície de recerca per facilitar-ne la consulta.

L’aplicació que gestiona la col·lecció permet buscar tant un títol concret com un conjunt de publicacions editades en un lloc o en una data determinada. Des de la pantalla de resultats s’accedeix a la lectura dels textos digitalitzats, tant marcant les imatges en miniatura com enllaçant des de les sigles PDF.

El format de les publicacions digitals és PDF amb OCR, la qual cosa permet buscar qualsevol tema que es vulgui al text de la publicació. Gràcies a aquestes noves possibilitats de recerca textual, l’Hemeroteca Digital es converteix en una eina magnífica per a la investigació.

Aquesta col·lecció digital neix amb la intenció de convertir-se en un referent per a la investigació i consulta tant de les revistes com de la premsa històrica espanyola. A més de proporcionar la lectura i consulta dels textos, ofereix informació sobre les principals col·leccions hemerogràfiques digitals, i facilita, d’aquesta manera, el coneixement i l’accés al “patrimoni hemerogràfic espanyol”, encara en part inexplorat.