Saltar al menú principal
Saltar al contenido

Compra de fondo moderno

L’objecte de la compra de fons modern és la producció editorial estrangera, atès que l’espanyola ha de rebre’s en la seva totalitat pel Dipòsit Legal, i comprèn tot tipus de suports o materials, temes, llengües i continguts, tot i que està especialment adreçada a l’àmbit de les Humanitats i les Ciències Socials. Per tant, entre la producció editorial estrangera se seleccionen les obres més rellevants, seguint els criteris i prioritats establerts, amb l’objectiu de completar col•leccions, suplir les mancances i actualitzar la informació dels temes més demanats pels usuaris.

La selecció dels documents és fruit del treball i esforç dels bibliotecaris especialistes en les diverses matèries, de l’estimable col•laboració dels llibreters, així com dels suggeriments dels investigadors i lectors.

La Biblioteca Nacional compra les publicacions recents més destacades i interessants que s’editen fora d’Espanya seguint els criteris i prioritats següents:

  • Les obres que tracten de cultura espanyola en general, així com les d’autors de nacionalitat espanyola.
  • Les publicacions del món llatinoamericà, amb especial atenció als estudis del període colonial.
  • Les obres especialitzades en Cartografia, Música i Belles Arts, sobretot les que guarden més relació amb els fons que es conserven a la Biblioteca.
  • Les revistes més destacades en totes les matèries, amb especial incidència en l’àrea d’Humanitats i Ciències Socials, donant preferència al suport electrònic, sempre que ofereixin riquesa en la consulta i accés als textos complets de les publicacions.
  • Les obres de referència més destacades en totes les matèries, preferentment en suport electrònic.
  • Edicions crítiques, en llengües vernacles, de les obres de grans pensadors i creadors mundials.
  • Publicacions sobre Ciències de la Informació i Documentació, i tot allò que serveixi per facilitar el coneixement de la metodologia de la recerca, ja que la BN és un dels centres de referència més consultats pels professionals d’aquests àmbits.

Si desitgeu conèixer les subscripcions de revistes electròniques i en paper, i les bases de dades en línia de la Biblioteca, consulteu els apartats següents:
pdf.

Si desitgeu posar-vos en contacte amb el Servei de Compra de la Biblioteca per oferir una publicació, adreceu-vos a l’adreça de  correu electrònic.

Si el que desitgeu és suggerir la compra d’algun document, feu la vostra petició a través del  formulari de suggeriment de compra.