Saltar al menú principal
Saltar al contenido

Compra

A  fi d’enriquir i actualitzar la col•lecció de la Biblioteca Nacional, anualment s’adquireixen nombroses publicacions modernes i antigues.

La política d’adquisicions de la Biblioteca es basa, en general, en els tres criteris de selecció següents:

  • Tota obra editada a Espanya abans de 1958 que no es trobi ja als fons de la BN.
  • Documents impresos o produïts a llocs que estiguessin lligats en determinats moments a la història d’Espanya.
  • Tota obra editada fora d’Espanya que reuneixi algun dels requisits següents:
    • Obres d’autors espanyols.
    • Obres editades en espanyol o en altres idiomes nacionals, en especial les d’autors hispanoamericans.
    • Obres d’autors estrangers que tractin temes espanyols.

Aquí també podeu consultar les estadístiques d'adquisicions de la Biblioteca Nacional des de l’any 1996.