Saltar al menú principal
Saltar al contenido

Història de la col·lecció

Bibliografia

Com a part del seu contingut, la Biblioteca Nacional d'Espanya ha anat incorporant als seus fons una extensa col·lecció de bibliografies i catàlegs, amb fons espanyols i estrangers, reunida majoritàriament en el Servei d'Informació Bibliogràfica.

Durant tot el segle XIX la col·lecció de bibliografies s'incrementa amb obres espanyoles i, més lentament, amb repertoris estrangers, com a conseqüència de la compra d'obres determinades, dels donatius (de particulars i institucions) o de l'ingrés de biblioteques privades -com les d'Agustín Durán, el marquès de la Romana o Pascual de Gayangos, entre d'altres-, també adquirides, que contenien importants obres de bibliografia de fora d'Espanya.

Al llarg del segle XX l'increment de fons és cada vegada major fins que les disposicions sobre el dipòsit legal permeten formar una col·lecció completa d'obres espanyoles. Paral·lelament, la política d'adquisicions de la Biblioteca Nacional ha posat especial èmfasi en la compra d'obres de referència estrangeres, i el fons s'ha incrementat notablement des del 1978, data en què s'agrupa la major part de les bibliografies de la Nacional, i formen la Secció de Bibliografia que, el 1986, es convertirà en l'actual Servei d'Informació Bibliogràfica.

El Servei d'Informació Bibliogràfica reuneix llibres, fullets i publicacions periòdiques de caràcter bibliogràfic, i des del 1978 els posa a disposició dels usuaris, en lliure accés i ordenats sistemàticament per facilitar la consulta per matèries. A més, té una valuosa col·lecció de bibliografies i catàlegs de biblioteques en microfitxa.

Aquesta col·lecció es complementa amb la d'obres de consulta generals (diccionaris, enciclopèdies, col·leccions de clàssics i introduccions a diverses matèries) situada a les sales de lectura, en lliure accés, i amb les bibliografies i obres de consulta especialitzades que es troben a les sales de Manuscrits i Impresos reservats (Sala Cervantes), Belles Arts (Sala Goya) i Música (Sala Barbieri).

BIBLIOGRAFIA SOBRE LA COL•LECCIÓ

  • DEXEUS MAYOL, Mercedes. "La Sección de Bibliografía de la Biblioteca Nacional de Madrid". En Boletín de Anabad, 29, 1979, p. 91-86.
  • LOIS CABELLO, Concepción. "El Servicio de Información Bibliográfica de la Biblioteca Nacional". En Boletín de Anabad, 39, 1989, p. 565-69.
  • DELGADO CASADO, Juan. "La formación de la colección de referencia de la Biblioteca Nacional". En Boletín de Anabad, 42, 1992, p.43-58.