Saltar al menú principal
Saltar al contenido

Geografia i mapes

Mapes de l'Àfrica

Mazagán (Marruecos) (Alrededores). Mapas generales. 1895-1896

Mazagán (Marruecos) (Alrededores). Mapas generales. 1895-1896

Dins el fons de Mapes moderns és interessant assenyalar la col·lecció de mapes de l'Àfrica procedents del llegat del general Tomás García Figueras, delegat d'Afers Indígenes al Marroc. Aquesta col·lecció comprèn uns 2.500 mapes de la primera meitat del segle XX, principalment de la zona del Marroc, Ceuta i Melilla, la majoria aixecats pel Servei Geogràfic de l'Exèrcit i el Servei Geològic de l'Àfrica Occidental Espanyola, i editats pel Govern General del Sàhara Espanyol, la Delegació d'Afers Indígenes i la Secretaria Tècnica del Marroc. Destaca la sèrie de mapes topogràfics i militars «Mapa de la zona del Protectorado Español en Marruecos» en les seves edicions 1a, 2a i 3a dels anys 1927 a 1959.

Bibliografia i catàlegs

  • Fernández de Avilés, Paloma. “La antigua Sección de África de la Biblioteca Nacional de Madrid : análisis de sus principales fondos”. En Miscelánea de la Biblioteca Española de Tánger : En conmemoración del 50 aniversario de su fundación : 1941-1991. – Tánger : Biblioteca Española, 1992, p. 59-78.

     

    Fernández de Avilés, Paloma. “Fondos Saharianos en la Biblioteca Nacional”. En Boletín de la Asociación Española de Archiveros, Bibliotecarios, Museólogos y Documentalistas, XXXVIII (1988), 4, p. 383-392

També us pot interessar: