Saltar al menú principal
Saltar al contenido

Geografia i mapes

Subcol·lecció de mapes d'Amèrica

Quebec (Canadà) (Província). Mapes generals. 1788

Quebec (Canadà) (Província). Mapes generals. 1788

La subcol·lecció de mapes d'Amèrica està composta per mapes, plànols i cartes nàutiques, manuscrits i impresos, mapes de descobriments geogràfics, demarcació de límits, primers assentaments o creació d'infraestructures (comunicacions, ferrocarrils, telègrafs...) dels segles XVI al XIX.

Mapes que descriuen i representen tot el continent americà dependent dels estats europeus, principalment d'Espanya, Portugal, França i Anglaterra. La temàtica és molt variada i inclou des del descobriment i la conquesta fins a la creació dels estats moderns.

S'hi poden destacar les sèries de mapes que representen la totalitat del continent americà, els mapes d'Amèrica del Nord i els Estats Units que inclouen els estats que van pertànyer a Espanya fins a 1819, com ara Florida, Califòrnia, Nevada, Utah, Arizona, Nuevo Mèxic i Texas. Mapes de Mèxic i dels països continentals centreamericans amb els seus dominis insulars. Els mapes que mostren la totalitat de les illes del Carib, Gran Antilles, Petites Antilles, Cuba, República Dominicana, Haití i Puerto Rico. Els mapes de la totalitat d'Amèrica del Sud o que representen els diversos països sud-americans i els seus territoris insulars.

Molts d'aquests mapes procedeixen de col·leccions tan destacades com les de Mendoza, Tomás López o la de mapes manuscrits, i constitueixen una font important d'estudi per al coneixement i desenvolupament de la història americana.