Saltar al menú principal
Saltar al contenido

Geografia i mapes

Subcol·lecció de mapes antics

El Servei de Cartografia de la Biblioteca Nacional té la base documental originària en els fons procedents de la Biblioteca Reial i en les col·leccions cartogràfiques de l'antic Gabinet Geogràfic adscrit a la Primera Secretaria d'Estat i del Despatx Universal, de l'organització del qual va encarregar Godoy als cartògrafs Tomás López i a Juan López, el seu fill, l'any 1795.

Aquesta col·lecció es va incorporar a la Biblioteca el 1913 per Reial ordre de 7 de juny. El seu nucli principal estava constituït per la denominada "Col·lecció Mendoza", els mapes elaborats per la família López i la col·lecció de mapes manuscrits.

1. Col·lecció Mendoza

Map of the Province of South Carolina, James Cook, 1773

Map of the Province of South Carolina, James Cook, 1773 (premeu la imatge per ampliar-la)

Dins de l'ambient científic en el qual es va desenvolupar l'activitat professional dels marins espanyols el segle XVIII, destaca la personalitat del capità de fragata José Mendoza Ríos, que va dur a terme tasques importants en el camp científic, com la de reunir, per ordre del primer ministre Manuel Godoy, una col·lecció de mapes per al Gabinet Geogràfic, que s'havia creat adscrit a la Primera Secretaria d'Estat. Col·lecció que avui dia es custodia al Servei de Cartografia de la Biblioteca Nacional.

La col·lecció reunida per Mendoza està composta per 2.405 mapes dividits en dues sèries: la primera, formada per 1.697 mapes impresos majoritàriament a la Gran Bretanya en la segona meitat del segle XVIII; es va completar amb una segona sèrie de 708 mapes gravats en altres països, com França, Alemanya, Espanya, Rússia, etc. Els mapes estan il·luminats acuradament, i la major part estan entelats i es conserven en perfecte estat. Són mapes importants i valuosos elaborats en aquells temps, que van ser els de l'eclosió de la geografia científica arreu d'Europa.

2. Mapes de la família López

Mapa del Mundo, Tomás López, 1771

Mapa del Mundo, Tomás López, 1771 (premeu la imatge per ampliar-la)

Tomás López de Vargas Machuca és la figura més representativa de la cartografia espanyola del segle XVIII. Va ser deixeble de Bourguignon D'Anville, il·lustre cartògraf francès de qui va aprendre la tècnica del traçat de mapes, conegut com a "geògraf de gabinet", el qual no va efectuar aixecaments personalment, sinó que va acarar diversos mapes d'un mateix territori. Al llarg de la seva vida va fer més de dos-cents mapes, i va cobrir tot el territori nacional i zones d'Amèrica.

La importància dels mapes de López, malgrat la poca exactitud que tenia aquest procediment , rau en el fet de ser el primer cartògraf espanyol que, d'una manera sistemàtica, va gravar i publicar mapes en aquest país, de manera que el va lliurar de la dependència dels mapes estrangers que s'utilitzaven fins a aquell moment. Als seus mapes ja apareixen les divisions administratives d'acord amb l'esquema traçat per Felip V als Decrets de Nova Planta i que va estar vigent tot el segle XVIII i al començament del XIX, fins que el 1833 es va adoptar la nova divisió en províncies i partits judicials, que ha durat fins als nostres dies.

Aquesta col·lecció, gairebé completa, conté els mapes aixecats, gravats i publicats per Tomás López i els seus fills Juan i Tomás Mauricio. Són mapes i plànols, en full solt o formant atles, majoritàriament d'Espanya i les seves províncies, possessions de les ordres militars i colònies americanes. També inclou mapes de tots els continents i dels països més importants d'Europa.

Bibliografia i catàlegs

 • Catálogo-inventario de mapas, cartas marinas, itinerarios, etc. / publicados... y colectados para la primera Secretaría de Estado... per Josef de Mendoza Ríos. 1796. Inventari mecanografiat de la "Col·lecció Mendoza".

   

  Cartografía en la época de los descubrimientos: catálogo. Madrid, Biblioteca Nacional, 1974.

   

  La imagen del mundo: 500 años de Cartografía. Madrid, Biblioteca Nacional, 1992.

   

  Tesoros de la Cartografía Española. Madrid, Biblioteca Nacional; Caja Duero, 2001.

   

  CARMEN LÍTER MAYAYO, ANA HERRERO VIGIL I FRANCISCA SANCHIS BALLESTER. Cartografía de España en la Biblioteca Nacional: siglos XVI-XIX: catálogo de fondos. Madrid, Biblioteca Nacional, 1994.

   

  Cartografía de España en la Biblioteca Nacional. Siglos XVI-XIX: Adenda. Madrid, Biblioteca Nacional, 2008.

   

  CARMEN LÍTER MAYAYO I FRANCISCA SANCHIS BALLESTER. Tomás López i col·laboradors. Madrid, Biblioteca Nacional, 1998.

   

  CARMEN LÍTER MAYAYO (amb la col·laboració de FRANCISCA SANCHIS BALLESTER). La obra de Tomás López: imagen cartográfica del siglo XVIII, Madrid, Biblioteca Nacional, 2002.

   

  CARMEN LÍTER MAYAYO. Los Mapas del Quijote. Madrid, Biblioteca Nacional, 2005.

   

  Guía de fuentes para la historia de Iberoamérica. Madrid, 1969. En el volum 2n, en l'apartat de la Biblioteca Nacional, Secció Cartografia, José Ibáñez fa una relació dels mapes manuscrits d'Amèrica conservats en el Servei de Cartografia.