Saltar al menú principal
Saltar al contenido

Geografia i mapes

Fons de la Reial Societat Geogràfica

Mapa manuscrit d'Espanya, elaborat entre els anys 1739 i 1743

Mapa manuscrit d'Espanya, elaborat entre els anys 1739 i 1743

L'any 1971 la Biblioteca de la Reial Societat Geogràfica, creada el 1876 al mateix temps que la mateixa Societat, va ser traslladada a la Biblioteca Nacional d'Espanya per deteriorament a les seves instal·lacions originàries a causa d'un incendi, i va quedar en qualitat de dipòsit permanent. Es tracta d'una biblioteca especialitzada excel·lent que consta de més de 5.000 llibres, prop de 8.000 fullets i una col·lecció de revistes, tant espanyoles com estrangeres, amb més de 1.120 títols diferents. Està especialitzada en geografia general i històrica, geologia, cartografia, topografia i llibres de viatges i descobriments.

Comprèn, a més, una cartoteca amb més de vuit mil mapes que inclou alguns exemplars dels segles XVII i XVIII, encara que té el seu nucli fonamental en la cartografia del segle XIX i començament del XX. Entre aquests mapes es troba l'únic exemplar existent del gran mapa manuscrit d'Espanya encarregat pel marquès de La Ensenada, al començament del segle XVIII, als jesuïtes Carlos Martínez i Claudio de la Vega; està fet a una escala aproximada de 1:440.000 i es va aixecar entre els anys 1739 i 1743. Es tracta d'una peça important per a la història de la cartografia espanyola ja que és el primer mapa d'Espanya detallat i de mida gran i el més perfecte fet a aquella data.

La Reial Societat Geogràfica és la més antiga de les associacions geogràfiques espanyoles. Es va fundar el 1876 amb el nom de Sociedad Geográfica de Madrid, i seguia el model d'altres països europeus, dins dels corrents i idees de l'època que consideraven els contactes entre nacions, l'expansió colonial, els descobriments i la geografia, en definitiva, com un objectiu prioritari de la tasca dels països i dels estats. El 1901 adquireix el títol de "reial" i passa a denominar-se Reial Societat Geogràfica. El seu objectiu principal és la investigació, l'estudi i la difusió dels coneixements geogràfics, principalment d'Espanya i dels països que hi estan lligats històricament.

Avui dia, la Societat té socis procedents d'ambients acadèmics, docents, professionals i tècnics principalment, tots ells amb una preocupació i interès per les circumstàncies geogràfiques del nostre món. La Societat publica, des de la seva fundació, un butlletí que en porta el nom i que és la primera i la més antiga de les revistes geogràfiques espanyoles.

L'òrgan que dirigeix i representa a la Reial Societat Geogràfica en les activitats que duu a terme és la Junta Directiva, que està composta per un president, quatre vicepresidents, un secretari general, dos secretaris adjunts, un tresorer, un bibliotecari i vint-i-quatre vocals. Els membres de la Junta, que participen en diverses comissions temàtiques, executen anualment les activitats de la Societat. La Junta Directiva disposa, a més, de sis vocals nats que són els directors dels organismes següents: l'Institut Geogràfic Nacional, l'Institut Espanyol d'Oceanografia, l'Institut Tecnològic Geominer, el Centre Geogràfic de l'Exèrcit i l'Institut d'Economia i Geografia del Consell Superior d'Investigacions Científiques i el professor Joan Vilà Valentí.

Amb data 25 d'abril de 2012, la Junta Directiva va acordar per unanimitat atorgar el títol de vocal nat a la Biblioteca Nacional d'Espanya, en reconeixement a la custòdia, conservació i difusió de la Biblioteca, composta per fons documentals i cartogràfics.