Saltar al menú principal
Saltar al contenido

Geografia i mapes

Turisme i targetes postals

Cartel de las Rías Bajas

El fullet turístic resulta un destacat mitjà de promoció i publicitat per al país, i tracta temes generals, culturals, històrics, del patrimoni historicomonumental, tradicions populars, etc., i inclou imatges representatives de la riquesa turística d'Espanya. La Biblioteca Nacional ha anat recopilant aquesta font d'informació i propaganda impresa i ha conformat una important col·lecció de fullets de la primera meitat del segle XX, i inclou els impresos en l'època de la II República i període de la Guerra Civil, així com altres de més moderns fins als nostres dies.

Dins el fons modern es conserva també una important col·lecció de més de 600.000 postals, que representen vistes de ciutats, paisatges, etc., fonamentalment espanyoles. Són ordenades geogràficament i són de gran interès per a l'estudi de la transformació urbana i paisatgística experimentada a Espanya en els últims anys.