Saltar al menú principal
Saltar al contenido

Catàlegs impresos

Des de 1993 es cataloguen, en línia i en vista de l'exemplar, els llibres, fullets i fulls solts impresos fins al 1830, que la Biblioteca Nacional d'Espanya adquireix. Des de mitjan 2002 s'estan incorporant les descripcions existents dels impresos antics a l'índex general d'impresos de la Biblioteca Nacional i apareixen identificats amb el missatge "Registre procedent de l'antic catàleg" fins que es revisin en vista de l'exemplar.

Catàlegs impresos:

 • "Impresos ingresados en la Biblioteca Nacional desde el año 1986", Boletín de nuevos ingresos del Servicio de Manuscritos, Incunables y Raros. Madrid, 1990, p. 123-352.
 • Nuevas adquisiciones de impresos antiguos de la Biblioteca Nacional: Siglos XVI-XVII. Madrid, 1995.
 • Nuevos ingresos de impresos antiguos en la Biblioteca Nacional: Siglos XVI-XIX. Madrid, 1998.
 • Nuevos ingresos de impresos antiguos en la Biblioteca Nacional: Siglos XVI-XIX. Madrid, 2002.
 • Catálogo colectivo de obras impresas en los siglos XVI al XVIII existentes en las bibliotecas españolas: Edición provisional: Sección I: Siglo XVI. Madrid, 1972-1984.
 • Catálogo colectivo del Patrimonio Bibliográfico Español: Siglo XVII. Madrid, 1988. 3 v. publicats: A-Cz.
 • Catálogo colectivo del Patrimonio Bibliográfico Español: Siglo XIX. Madrid, 1990. 4 v. publicats: A i índexs.
 • Catálogo del Museo-Biblioteca de Ultramar en Madrid. Catálogo de la Biblioteca. Madrid, 1900.
 • Catálogo de pliegos sueltos poéticos de la Biblioteca Nacional: Siglo XVII. Dir. María Cruz García de Enterría, Julián Martín Abad. Dir. tècnica Isabel Ruiz de Elvira Serra. Madrid, 1998.
 • Catálogo de villancicos en la Biblioteca Nacional: siglo XVII. Coord. I. Ruiz de Elvira. Madrid, 1992.
 • Catálogo de villancicos y oratorios en la Biblioteca Nacional: siglos XVIII-XIX. Coord. M.C. Guillén Bermejo, I. Ruiz de Elvira. Madrid, 1990.
 • Encuadernaciones españolas en la Biblioteca Nacional. Madrid, 1992.
 • GÓMEZ IMAZ, Manuel. Los periódicos en la Guerra de la Independencia (1808-1814). Madrid, 1910.
 • Manuel Rico y Sinobas: Valladolid, 1819-1898: una memoria recuperada. Valladolid, 2003.
 • SANZ LÓPEZ, Carlos. Bibliografía descriptiva y crítica de libros filipinos de Don Antonio Graiño. Manila, 1976.
 • SUO-ER MO, Eduardo. "Catálogo de fondos chinos de la Biblioteca Nacional", Boletín de la Dirección General de Archivos y Bibliotecas. Madrid, XC-XCI (1966), p. 39-50.

Catàlegs manuals:

 • Rars: Índex General d'Impresos de la Biblioteca Nacional (Fitxes fotocopiades en volums enquadernats. Existeix també en microfitxa).
 • Diversos especials: Catàleg alfabètic independent per als materials dels segles XVI-XVII i dels segles XVIII-XIX (Fitxes fotocopiades en volums enquadernats. Existeix també en microfitxa).
 • Graíño: Catàleg alfabètic en fitxes.
 • Gómez Imaz: Catàleg alfabètic i de matèries en fitxes (Existeix també en microfitxa).
 • Usoz: Catàleg alfabètic en fitxes.
 • Porcones: Índex parcial, onomàstic i de matèries a la Sala de Treball. Es pot consultar, prèvia petició al personal bibliotecari.