Saltar al menú principal
Saltar al contenido

Teatre

La col·lecció ha anat incorporant des dels seus orígens: obres dramàtiques (comèdies soltes o desglossades, parts de comèdies, col·leccions factícies...), llibrets pertanyents al gènere del teatre líric, estudis sobre teatre i, posteriorment, fons relacionats amb el cinema (guions cinematogràfics, cartells, catàlegs de distribuïdors, etc.)