Saltar al menú principal
Saltar al contenido

Teatre

El mejor alcalde, el rey de Lope de Vega.

La col·lecció ha anat incorporant des dels seus orígens: obres dramàtiques (comèdies soltes o desglossades, parts de comèdies, col·leccions factícies...), llibrets pertanyents al gènere del teatre líric, estudis sobre teatre i, posteriorment, fons relacionats amb el cinema (guions cinematogràfics, cartells, catàlegs de distribuïdors, etc.)

Sales de consulta

Sales de consulta

Informació relacionada

Informació relacionada