Saltar al menú principal
Saltar al contenido

Dades enllaçades a la BNE

datos.bne.es és un desenvolupament de la Biblioteca Nacional d'Espanya i de l'Ontology Engineering Group que té com a públic objectiu tant l'usuari final de la Biblioteca com al desenvolupador informàtic expert en tecnologies de web semàntic.

Imatge gràfica de dades enllaçades

Per a l'usuari final i per a l'investigador es tracta d'un projecte experimental que vol proposar un acostament i una exploració de les dades bibliogràfiques totalment diferent dels catàlegs tradicionals, i proposar una experiència de navegació completament nova, des d'un enfocament oposat al tradicional, integrador dels diferents recursos de la Biblioteca i enriquint les dades pròpies amb altres d'externes.

Per a l'especialista informàtic suposa l'accés a un banc de dades descrit amb llenguatge semàntic que s'ofereix a experts i desenvolupadors per a la seva reutilització. Per a això, les dades bibliogràfiques, d'autors i de temes han estat transformades des de l'arquitectura tradicional de les biblioteques a models i estructures del web semàntic, tecnologia amb la finalitat d'exposar les dades al web d'una manera més reutilitzable i interoperable amb altres aplicacions, explotant les relacions que hi ha entre les dades, tants internes com externes. Amb aquesta iniciativa, la Biblioteca se suma al repte de publicar els catàlegs bibliogràfics i d'autoritats en format RDF (resource description framework), conforme als principis de les dades enllaçades (linked data), ambdós components bàsics del web semàntic. D'aquesta manera, Espanya s'adhereix a les iniciatives d'altres grans biblioteques (França, el Regne Unit, Alemanya o Library of Congress, per exemple).

La llicència aplicada a les dades és CC0 (Creative Commons Public Domain Dedication), una llicència completament oberta i enfocada a afavorir la reutilització. La BNE se suma així al compromís del sector públic espanyol en matèria d'obertura i reutilització de dades segons el que estableix el Reial decret 1495/2011, de 24 d'octubre, sobre reutilització de la informació del sector públic i al proposat per CENL (Conference of European National Librarians).

Les dades són accessibles des del mateix portal, mitjançant negociació de continguts, o des de la interfície Sparql, destinats a especialistes. També es poden fer baixades totals de les dades.

Contacte

  • Per a més informació o impressions sobre la informació oferta en aquest portal, escriviu-nos:

    adreça electrònica