Saltar al menú principal
Saltar al contenido

Història del projecte

La col·laboració entre BNE i OEG s'inicia el 2010, i es materialitza com a conveni de col·laboració l'octubre d'aquell mateix any. El primer conjunt de dades enllaçades es va obtenir l'abril de 2011, i un conjunt molt representatiu el desembre de 2011, en el qual es va presentar la primera versió de datos.bne.es

El projecte va ser acollit amb interès per la comunitat científica i professional. Els resultats inicials del projecte van ser presentats com una de les iniciatives de referència en la sessió del Grup d'Interès sobre Web Semàntic d'IFLA al 77è Congrés Mundial de Biblioteques i Informació, organitzat per IFLA a Puerto Rico, i ressenyat i analitzat en diversos fòrums d'experts.

Presentació: