Saltar al menú principal
Saltar al contenido

Tecnologies emprades

En la transformació de les dades s'ha utilitzat l'eina marimba.

marimba, desenvolupada per l'Ontology Engineering Group, és una eina per a bibliotecaris que suporta tot el procés de generació d'RDF a partir de registres MARC 21 i seu posterior enllaçat tant en l'àmbit intern (registres bibliogràfics, d'autoritat, encapçalaments de matèria i informació de BDH) com extern, amb fonts de dades com VIAF o DBpedia. Així mateix, marimba enriqueix les dades d'origen amb dades externes a través dels enllaços generats durant el procés d'enllaçat, per exemple a datos.bne.es extreu i afegeix enllaços a fotografies i biografies d'autor de DBpedia. L'eina permet, d'una manera senzilla i transparent, utilitzar qualsevol vocabulari (en aquest cas, l'ontologia BNE) i simplifica el procés d'assignació de correspondències entre els vocabularis escollits i MARC 21. Com a resultat d'aquest procés s'han generat al voltant de trenta milions de triplets en espanyol amb dades de gran qualitat i valor cultural, i s'ha incrementat substancialment la presència de l'idioma espanyol al núvol de dades.

Quant al portal de dades, s'han utilitzat tecnologies obertes i capdavanteres, basades en estàndards web que permeten a la solució donar uns temps de resposta òptims i faciliten la usabilitat tant per a aplicacions com per a usuaris finals. S'ha configurat un motor de cerca que permet explotar el model de dades (l'ontologia BNE) per: (1) assignar una rellevància a les diferents entitats en funció de les seves connexions amb altres entitats, i (2) presentar a l'usuari resultats rellevants i estructurats de manera que sigui més senzill trobar la informació.

Les dades es troben allotjades a un servidor Virtuoso, al qual s'accedeix mitjançant un terminal de Sparql, amb una interfície linked data construïda amb l'eina gratuïta Pubby.

Crèdits

  • Tant el portal com la solució marimba que dóna suport a tot el sistema han estat dissenyats i desenvolupats per l'Ontology Engineering Group.

     

    El disseny gràfic, la usabilitat i l'experiència d'usuari han estat desenvolupats per Amélie Viallet.