Saltar al menú principal
Saltar al contenido

Agència de registre ISNI

ISNI és el número estàndard global certificat d’ISO per identificar autors personals i corporatius que intervenen en la creació i la distribució d’obres intel·lectuals de qualsevol tipus, inclosos investigadors, inventors, escriptors, artistes, creadors visuals, intèrprets, productors, editors, etc. Forma part de la família d’identificadors estàndard internacionals que inclouen identificadors d’obres, enregistraments, productes i titulars de continguts en tota mena de repertoris, per exemple: DOIISANISBNISRCISSNISTC i ISWC

La missió d’ISNI International Authority (ISNI-IA) és assignar al nom o noms públic/s de l’investigador, inventor, etc. un número identificador únic persistent per resoldre problemes d’ambigüitat de noms en la cerca, així com difondre cada ISNI assignat en els repertoris de tot el món perquè cada obra publicada pugui ser atribuïda inequívocament al seu creador, sigui on sigui descrita l’obra.

Informació pràctica

  •  

    Peticions d’afegir o eliminar informació a isni@bne.es