Saltar al menú principal
Saltar al contenido

Preguntes freqüents

Què és l’ISNI?
L’<i>International Standard Name Identifier</i> (estàndard internacional per a la identificació de noms) és una norma ISO desenvolupada com un sistema d’identificació global d’identitats públiques que poden correspondre a una persona natural, a una entitat legal o a un personatge de ficció.

Què és una identitat pública?
Una identitat pública és el nom pel qual qualsevol dels anteriors és conegut públicament.

Quin és l’abast d’ISNI?
L’ISNI és una norma que identifica inequívocament identitats relacionades amb la cadena de creació, producció, gestió i distribució de continguts intel·lectuals o artístics. Identifica la identitat pública de responsables com autors, compositors, cartògrafs, intèrprets, autors acadèmics i científics, investigadors o editors.

Puc accedir a informació completa sobre una identitat?
ISNI està dissenyat per identificar inequívocament identitats públiques i, per tant, només conté la quantitat d’informació mínima estrictament necessària sobre aquesta identitat. No està pensat per proporcionar informació completa, però pot proporcionar enllaços a fonts externes on hi hagi aquesta informació. Així doncs, aquest identificador d’identitats serveix per proporcionar enllaços per a la mateixa identitat a través de diferents bases de dades del web.

És l’ISNI una norma oficial internacional?
Sí, l’ISNI és una norma ISO (<i>International Standard Organization</i> - Organització Internacional de Normalització) denominada ISO 27729.

Qui utilitza l’ISNI?
L’utilitza qualsevol involucrat en la cadena de continguts / mitjans de comunicació, digitals o físics, com ara biblioteques, editors, productors de música o pel·lícules, serveis bibliogràfics, organitzacions de gestió de drets d’autor, motors de cerca, botigues electròniques, agregadors de dades, etc.

Quina és l’estructura i la sintaxi d’un ISNI?
Un ISNI està format per 16 dígits, l’últim dels quals és un caràcter de verificació. El caràcter de verificació pot ser un dígit decimal o un caràcter “X”. Per tant, hi ha cent mil milions de combinacions possibles.
Exemple: ISNI 0000 0001 2103 2683

Què ocorre amb les ortografies alternatives d’una determinada identitat pública?
William Shakespear i William Shakespeare són ortografies alternatives de la mateixa identitat pública i, per tant, fan referència a una única identitat, amb un únic ISNI. El mateix s’aplica a les ortografies i les presentacions alternatives i a les variacions en els conjunts de caràcters, de transliteració i lingüístiques.

Exemples:

 • e.e. Cummings i E. E. Cummings o Oxford University Press i OUP són presentacions alternatives de la mateixa identitat.
 • Günter Graß, Guenter Grass i Guenter Graß són variacions de conjunts de caràcters per a la mateixa identitat.
 • Ciaikovsky, Pjotr Iljc i Пётр Ильич Чайковский són variacions de transliteracions de la mateixa identitat.
 • Pyotr Tchaikovsky i Peter Tchaikovsky són variacions lingüístiques de la mateixa identitat.

És possible assignar múltiples ISNI al mateix responsable?
Sí, ho és. El mateix responsable pot tenir múltiples identitats públiques, com és el cas dels pseudònims que un autor pot haver triat utilitzar per signar les seves creacions. Cada nom d’identitat relativa a un responsable tindrà un ISNI diferenciat.

Exemple: Ruth Rendell i Barbara Vine són dos noms d’identitat diferents d’un responsable. Ruth Rendell i Barbara Vine tindran assignats ISNI diferents.

És possible tenir enllaços entre múltiples identitats públiques?

Si el responsable ho autoritza, es poden vincular dos o més ISNI per indicar una relació, com en el cas d’un pseudònim.
Exemple: Les metadades ISNI per a Ruth Rendell inclouen els elements de metadades següents: “ISNI 0000 0001 2149 1740 que té per al pseudònim ISNI 0000 0003 6864 7620”, aquest darrer és l’ISNI donat per a Barbara Vine.

Puc conservar el meu sistema propietari d’identificació de responsables?
L’ISNI ha estat dissenyat com un identificador “pont”, com una capa oberta sobre els sistemes propietaris de d’identificació de responsables. Això permet, a diferents elements de la indústria, intercanviar informació relativa a responsables sense necessitat de revelar informació confidencial. En aquest sentit, l’ISNI només manté el mínim de metadades necessàries per diferenciar (desambiguar) dues identitats. Tota la informació rellevant roman a la base de dades propietària protegida per un accés condicional.

Qui administra el sistema ISNI?
La Registration Authority (Autoritat de Registre) per a aquesta norma és l’ISNI International Agency (Agència Internacional ISNI). L’ISNI International Agency (ISNI-IA) és una organització internacional sense ànim de lucre. La Registration Authority (RA), designada per ISO, està a càrrec de crear i mantenir la base de dades de referència ISNI. La base de dades inicial es crea a partir de les bases de dades dels membres, i recull tota mena de repertoris. La RA enriqueix i estén la base de dades i és l’únic propietari de les metadades d’ISNI. També és responsable de l’administració general i de la gestió de la norma ISNI. La RA no proporciona serveis directes als usuaris, sinó que canalitza els usuaris potencials, sistemàticament, a través d’una RA. Com puc obtenir un ISNI? La majoria dels usuaris han d’accedir a la base de dades ISNI a través de les agències de registre, com la Biblioteca Nacional d’Espanya. La llista de totes les RA es publica al lloc web d’ISNI.

Com treballen les RAG, com la Biblioteca Nacional d’Espanya?
Les RAG tenen accés il·limitat només de lectura a la base de dades ISNI completa. A més, són les úniques autoritzades per emetre identificadors ISNI. Totes les sol·licituds dels usuaris per obtenir un ISNI seran canalitzades a través d’una RAG.

Com puc aconseguir un ISNI?
Escrivint un correu a l’adreça isni@bne.es

Qui pot demanar un ISNI a la BNE?
La Biblioteca Nacional d'Espanya tramita peticions de números ISNI per a autors o entitats que compleixin, com a mínim, una d'aquestes dues condicions:

 • Autors o entitats espanyoles o que treballen a Espanya.
 • Autors o entitats que són al catàleg de la BNE.


Què cal per obtenir un ISNI?
Les identitats públiques s’identifiquen amb els elements de metadades següents: 

 • Nom de la identitat pública.
 • Data i lloc de naixement i/o mort (o registre i dissolució en el cas d’entitats legals).
 • Categories i funcions d’acord amb la definició de la RA. Les categories defineixen el repertori (com ara musical, audiovisual, textual) i la funció, que pot ser autor, intèrpret, editor, il·lustrador, etc.
 • Títol de referència d’una creació.
 • Una URI (o URL) que proporciona un enllaç per a més informació sobre la identitat.

Per què el meu ISNI en conté una “X”? Indica un error?
El vostre ISNI és correcte i la “X” no indica error. L’últim dígit d’un identificador ISNI és un dígit de control que serveix per verificar que el número és correcte (la longitud és correcta i que els números estan en la seqüència correcta). L’algoritme del dígit de control pot anar de zero (0) a deu (10). Com que el dígit de control ha de tenir només un caràcter, el 10 es presenta com una X. Els algoritmes de control s’utilitzen àmpliament en les aplicacions informàtiques.

Puc sol·licitar que s’eliminin o afegeixin dades al meu registre?
Sí, són possibles les peticions d’afegir o eliminar informació a través de la bústia isni@bne.es. Qualsevol persona pot afegir informació a un registre ISNI. La petició serà revisada per l’Equip de Qualitat d’ISNI. Si sou el subjecte d’un registre ISNI, podeu sol·licitar l’eliminació d’algunes dades del registre, per exemple, la data de naixement. ISNI també pot col·locar un camp en el registre per protegir-vos en cas de futures actualitzacions de les seves fonts. En el cas de dades errònies, ISNI en sol·licitarà l’esmena a totes les seves fonts. ISNI també notificarà a totes les seves fonts, si se sol·licita, l’eliminació de dades correctes però privades, però no es poden garantir accions posteriors.