Saltar al menú principal
Saltar al contenido

Origen i estructura de la Xarxa de l'ISSN

El 1971 l’Organització Internacional de Normalització (International Standard Organization, ISO) va difondre una recomanació per a la creació d’un Número Internacional per a les Publicacions Seriades (ISSN / International Standard Serial Number) que permetés fer front a la producció cada dia més nombrosa d’aquest tipus de material, identificant inequívocament el títol de cada publicació seriada. D’aquesta forma es va establir el sistema ISSN dins el marc del Programa UNISIST de la UNESCO. 

Per a l’adjudicació i gestió de l’ISSN es va crear la Xarxa de l’ISSN, que consta d’un Centre Internacional situat a París, que s’encarrega de la coordinació de la xarxa i del manteniment de la seva Base de Dades, i de diversos Centres Nacionals situats en els diferents Estats membres. Cada Centre Nacional és l’únic responsable de l’assignació de l’ISSN a les publicacions seriades editades al seu país.