Saltar al menú principal
Saltar al contenido

Quand sol·licitar-lo

El més aconsellable és sol•licitar-lo abans que aparegui el primer número perquè l’ISSN pugui aparèixer a la publicació des del principi.

De totes maneres, pot sol•licitar-se en qualsevol moment al llarg de la vida de la publicació. I també pot sol•licitar-se quan ja hagi deixat d’editar-se la publicació si es desitja una assignació retrospectiva.

SEMPRE QUE HI HAGI UN CANVI DE TÍTOL. Si el títol de la publicació seriada canvia, l’ISSN que tingués assignat ja no es pot seguir utilitzant i cal sol•licitar-ne un de nou. Qualsevol canvi en el títol, per insignificant que sembli (com la desaparició d’una paraula o acrònim, un canvi en l’ordre de les paraules, un canvi en la denominació de l’entitat responsable si forma part del títol, etc.) haurà de comunicar-se al Centre Espanyol de l’ISSN.

Quan es sol•licita l’ISSN per a una publicació, també cal sol•licitar-lo per a les publicacions que hi estiguin relacionades:

- Suplements de la publicació que tinguin la seva pròpia numeració.
- Edicions en altres llengües.
- Edicions en altres suports (p. ex. Internet, CD-ROM, disquet, etc.).

Per resoldre qualsevol dubte, podeu posar-vos en contacte amb el Centre Espanyol de l’ISSN.