Saltar al menú principal
Saltar al contenido

Sol·licitud de l'ISSN

Aquest tràmit és gratuït.

En virtut del RD 1405/2007, de 29 d'octubre, les empreses i entitats editores establertes a Catalunya s'hauran d'adreçar a la Biblioteca de Catalunya

Com obtenir l'ISSN

  • Publicació seriada en suport imprès

- Ja existent

1.  Empleneu formulari de sol·licitud i envieu per correu postal a l'adreça:

Centre Nacional Espanyol de l'ISSN
Biblioteca Nacional d'Espanya
Passeig de Recoletos, 20
28071-Madrid

2. Envieu, a més, exemplar del primer número o fascicle  (o si no en té, fotocòpia de portada i pàgina de dades editorials) i un exemplar del número més recent.

 

- Encara no editada

1. Omplir formulari de sol·licitud i enviar via web

2. Adjunteu prova d'impremta de la publicació: còpia de la portada o la coberta, còpia de la pàgina de dades editorials i còpia de la comunicació del número de Dipòsit Legal

 

  • Publicació seriada en línia

1. Omplir formulari de sol·licitud i enviar via web

Només s'assignarà ISSN a publicacions seriades amb contingut l'adreça electrònica de les quals (URL) sigui operativa en el moment de fer la sol·licitud.

 

En tots els casos és necessari per a la correcta identificació de la publicació que figuri indicat clarament en algun apartat d'aquesta publicació el lloc d'edició i l'entitat o l'editor responsable de l'edició esmentada.

El número de Dipòsit Legal és un tràmit obligatori per a qualsevol tipus de suport excepte per a les publicacions seriades en línia. La seva tramitació és a càrrec de l'editor de la publicació.