Saltar al menú principal
Saltar al contenido

Pla estratègic 2009-2011

La missió de la Biblioteca Nacional és la conservació, gestió i difusió del Patrimoni Bibliogràfic Espanyol en qualsevol suport per tal de contribuir a la transformació de la informació en coneixement, i ésser un centre d’informació i serveis orientat a satisfer les necessitats de la comunitat investigadora i a difondre la Memòria Històrica entre tots els ciutadans.

La Biblioteca Nacional aspira a ser la institució bibliotecària superior del país i la capçalera del Sistema Bibliotecari Espanyol.

ÀMBITS D’ACTUACIÓ:

  • Biblioteca i societat: la biblioteca ha de constituir-se com un centre cultural de primer ordre on tots els ciutadans puguin acudir a cites que els interessin.
  • Biblioteca i lectors: la biblioteca ha d’oferir als lectors serveis que s’ajustin a les seves necessitats i ha de garantir l’accés a les seves col•leccions proporcionant informació completa de tots els fons.
  • Biblioteca i recerca: la biblioteca ha de ser capaç d’intensificar el seu paper com a proveïdora de serveis i recursos d’informació especialitzats, imprescindibles per a la recerca i la innovació tecnològica.
  • Biblioteca i col•leccions: la biblioteca ha de ser capaç de gestionar amb eficàcia les seves col•leccions a través d’un programa de desenvolupament específic que garanteixi la qualitat, pertinència i actualització dels seus recursos.
  • Biblioteca i cooperació: la biblioteca ha de constituir-se com a referent imprescindible per als professionals de la informació i les biblioteques espanyoles i llatinoamericanes.
  • Biblioteca i innovació: la biblioteca ha de potenciar la seva participació en projectes d’innovació i desenvolupament: projectes digitals, projectes de comunicació, etc. que es plantegin tant en l’àmbit nacional com internacional.
  • Biblioteca, gestió i organització: la biblioteca ha de ser capaç de gestionar els recursos assignats amb eficàcia dins el que s’ha definit com a “millors pràctiques”, amb una perspectiva de millora contínua i millor servei als usuaris.