Saltar al menú principal
Saltar al contenido

Transparència

La missió de la Biblioteca Nacional d’Espanya, des de fa més de 300 anys, és la de preservar i transmetre el patrimoni bibliogràfic i documental espanyol. La seva voluntat és revertir en la societat l’immens llegat cultural que atresora, potenciant al màxim l’accés, l’ús i la reutilització de la informació que conserva i genera en benefici de la societat.

Fruit de la seva vocació d’obertura i basant-se en els principis de transparència, participació ciutadana i col·laboració expressats en la Llei 19/2013 de transparència, accés a la informació pública i bon govern, la Biblioteca Nacional d’Espanya ofereix aquest espai de Transparència a fi de donar a conèixer com es prenen les decisions que afecten la institució, com es gestionen els seus fons públics o sota quins criteris actua. D’aquesta manera, es facilita, a totes les persones interessades, un accés senzill a la informació més important relativa a les activitats de la BNE i es reconeix el dret d’accés a la informació dels ciutadans.

D’una manera progressiva i fins que es pugui oferir un Portal de transparència i dades obertes, anirem posant a disposició de la societat informació sobre l’activitat de la Biblioteca Nacional d’Espanya.