Saltar al menú principal
Saltar al contenido

Avís legal

La informació administrativa facilitada a través d'aquesta web no substitueix la publicitat legal de les lleis, de les disposicions generals i de les actes que hagin de ser publicades als diaris oficials. El contingut que s'ofereix és merament informatiu i no té efectes vinculants per a l'Administració.

Tant el disseny del Portal i els seus codis font, com els logos, les marques, i altres signes distintius que hi apareixen, pertanyen a la Biblioteca Nacional o a un altre organisme que n'hagi autoritzat la utilització i estan protegits pels corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial.

Es faciliten vincles a pàgines externes sobre les quals la Biblioteca Nacional no té cap control, i en declina qualsevol responsabilitat. La Biblioteca no assumeix cap responsabilitat pel contingut, informacions o serveis que puguin aparèixer en els llocs esmentats, que tindran exclusivament caràcter informatiu i que no impliquen necessàriament cap relació, entre la Biblioteca i les persones o entitats titulars d'aquests continguts o titulars dels llocs on es trobin.

La Biblioteca Nacional no garanteix la inexistència d'interrupcions o errors en l'accés al Web ni en els diferents continguts. Tampoc no garanteix que es trobi actualitzat sempre i tots els casos, tot i que sempre s'intentaran solucionar els errors tècnics i es vetllarà per l'actualitat i exactitud dels continguts. En qualsevol cas, la Biblioteca Nacional es reserva el dret de realitzar canvis al Portal sense previ avís, per tal d'actualitzar, corregir, modificar, afegir o eliminar els continguts del Portal o del seu disseny. Tampoc no es responsabilitza dels continguts que terceres parts hagin inclòs en els hipervincles a què es fa referència en aquesta pàgina.