Saltar al menú principal
Saltar al contenido

Servei a usuaris

AVISO: El servicio de préstamo interbibliotecario se restablece para usuarios con carné de la BNE a los que se les facilitarán reproducciones digitales de los documentos proporcionados por otras bibliotecas. Para hacer uso de este servicio no es necesario acudir a la BNE, contacte con el servicio de préstamo interbibliotecario en el correo-e: prestamo@bne.es y se lo facilitamos sin que tenga que desplazarse.

El préstec interbibliotecari facilita als usuaris amb carnet de la Biblioteca Nacional d'Espanya l'accés a documents d'altres biblioteques espanyoles i estrangeres, ja sigui mitjançant la reproducció o el préstec de l'obra original.

1. Què es pot sol·licitar?

Qualsevol tipus de document es pot sol·licitar al Servei de préstec interbibliotecari, si bé és la biblioteca posseïdora de l'obra la que estableix les seves normes de préstec. Abans de fer la sol·licitud, l'usuari s'haurà d'assegurar que el document no es troba a la Biblioteca Nacional d'Espanya.

2. Com es fa la sol·licitud?

L’alta en el servei de Préstec Interbibliotecari i la sol·licitud es tramita fàcilment enviant un correu electrònic a l’adreça prestamo@bne.es amb les dades obligatòries següents:

 • Dades del sol·licitant: Nom, cognoms, adreça postal, telèfon i número de carnet vigent de la BNE.
 • Dades de l’obra sol·licitada: Autor, títol, any d’edició, article o capítol i pàgines que es necessita.
 • Dades de la biblioteca on s’ha localitzat l’obra.

Segons el que estableix la Carta de Serveis 2018-2021 de la Biblioteca Nacional d’Espanya, en el període de 3 dies hàbils, des de la recepció de la sol·licitud, ens posarem en contacte per fer els aclariments corresponents i informar sobre la gestió de la petició.

Aquest servei no és gratuït. Són les mateixes biblioteques subministradores les que estableixen el cost del servei. La Biblioteca Nacional d’Espanya no cobra per la gestió però sí que cobrarà el que hagi pressupostat la biblioteca subministradora.

Totes les sol·licituds es tramiten exclusivament per a finalitats d’investigació.
 

 

3. On es consulten les publicacions?

Una vegada rebuda la publicació a la Biblioteca Nacional d’Espanya, l’usuari podrà recollir-la en el Servei de Préstec Interbibliotecari i consultar-la a la Sala de Premsa i Revistes Larra.

L'ús de qualsevol publicació rebuda, en el seu format original o en reproducció, es farà d'acord amb la legislació sobre propietat intel·lectual. Qualsevol infracció per incompliment d'aquesta és responsabilitat de l'usuari.

4. Quant costa?

Són les pròpies biblioteques subministradores les que estableixen el cost del servei. La Biblioteca Nacional d'Espanya no cobra per la gestió.

La Biblioteca Nacional d’Espanya sol·licitarà un pressupost a la biblioteca subministradora i el facilitarà al sol·licitant perquè pugui fer el pagament i confirmar així la seva sol·licitud.

5. Com es paga?

El cost que estableixen les biblioteques subministradores es pagarà a la bestreta:

 • Transferència bancària
  • Nom “Cuenta de Ingresos por Servicios de Préstamo Interbibliotecario;
  • Número de compte: ES80 9000 0001 2 0 0200009458 (Banco de España. C/ Alcalá, 48. 28014. Madrid).
  • A fi de facilitar la identificació de l'ingrés, s'haurà de fer constar el número de control de la petició que apareix en el pressupost.(Enviar a: prestamo@bne.es)
 • Targeta de dèbit o crèdit al Servei de préstec interbibliotecari (Seu de Recoletos  4a planta del nucli nord, sala 1a)