Saltar al menú principal
Saltar al contenido

Preus

Preus de reproducció d'autoservei

Aquests preus no porten inclòs l’IVA (un 21% per a les reproduccions).

1. Fotocòpia directa (màxim 20 fotocòpies d’una mateixa obra posterior al 1958): Preus
b/n A4 0,12 €
b/n A3 0,17 €
Color A4 1,24 €
Color A3 1,65 €
2. Còpies en paper a partir de microfilm o suport digital: Preus
b/n A4 0,12 €
b/n A3 0,17 €
Color A4 1,24 €
Color A3 1,65 €
3. Captura digital (màxim 20 % d’una mateixa obra posterior al 1958): Preus
Captura digital 0,08 €
4.Targetes de còpies en paper a partir de microfilm o suport digital: Preus
10 còpies b/n A4 1,24 €
20 còpies b/n A4 2,48 €
50 còpies b/n A4 6,20€

Preus de reproducció per encàrrec

Aquests preus no porten inclòs l’IVA (un 21% per a les reproduccions).

1. Còpies d’arxius digitals (JPG o PDF, entorn de 150 dpi [1]): Preus
B/n, escala de grisos o color (cada original). Cada imatge 0,41 €
B/n, escala de grisos o color (cada original). A partir de 40 imatges (del mateix document pàgines correlatives) 16,53 €
2. Còpia d’arxius digitals d’alta resolució (TIFF/RGB, resolució 300 dpi). Document complet o imatges soltes. B/N, escala de grisos o color (segons original): Preus
Per imatge (per originals fins a un màxim d’A3) 4,96 €
Per imatge (per originals fins a un màxim d’A0) 14,05 €
Detalls, ampliacions o il·luminació especial 9,92 €
3. Enregistraments sonors en suport final CD: Preus
Des de format digital: document complet major de 25 min 20,25 €
Des de format digital: document complet fins a 25 min o fragment (preu mínim fins a 4 min) 3,10 €
*El temps superior als 4 minuts es facturarà per minut addicional 0,83 €
Des de format analògic: document complet major de 25 min 25 €
Des de format analògic: document complet fins a 25 min o fragment (preu mínim fins a 4 min) 4,13 €
*El temps superior als 4 minuts es facturarà per minut addicional 1,16 €
4. Enregistraments audiovisuals en suport final DVD: Preus
Des de format analògic o digital: document complet major de 25 min 20,25 €
Des de format analògic o digital: document complet fins a 25 min (preu mínim fins a 4 min) 3,10 €
*El temps superior als 4 minuts es facturarà per minut addicional 0,83 €
5. Còpies en paper estàndard (80 g) a partir de microfilm o suport digital (en A4 independentment de la mida de l’original): Preus
Êr pàgina en b/n o escala de grisos A4 0,41 €
Per pàgina en color A4 1,32 €
6. Suport CD o DVD per a enregistrament 1,65 €/unitat
[1][En els arxius de text posteriors al 1830 inclou OCR]