Saltar al menú principal
Saltar al contenido

Reproducció de documents

El servei de reproducció de documents per encàrrec està disponible a través del formulari del nostre web.

L’Oficina de Reprografia i Fotocòpies al Públic romandrà tancada fins a nou avís.

Només es permet el pagament en línia, amb targeta o per transferència bancària.

La Biblioteca ofereix un servei de reproducció de fons a fi de facilitar l'accés a la informació.

Com obtenir les reproduccions

 •  Per encàrrec

Còpies dels fons de la BNE en reproducció digital, suport paper, fotografia i enregistraments d’àudio i vídeo.
Els passos a seguir són els següents:
 

1. Sol·licitar la reproducció a través del formulari al web.

Es pot sol·licitar fins a un màxim de 10 peticions (signatures) per cada sol·licitud. El sol·licitant rebrà per correu electrònic, en format PDF, les dades de la sol·licitud formulada, així com un identificador d’aquesta que haurà de guardar per a futures referències.

2. La Biblioteca enviarà el pressupost

El termini màxim per al lliurament del pressupost és de 10 dies hàbils a partir de la recepció de la sol·licitud.
El formulari de sol·licitud s’ha d’emplenar amb la major quantitat de dades possible i, en tot cas, els terminis indicats a la Carta de servei de la BNE per a aquest servei no es començaran a comptabilitzar fins que la BNE no disposi de prou dades per identificar correctament tant el sol·licitant com l’obra o la part concreta de l’obra de la qual se sol·licita reproducció/ús públic.
Una vegada abonat l’import, el sol·licitant rebrà un correu electrònic de confirmació del pagament rebut i es procedirà a la reproducció dels documents.

3. La Biblioteca lliurarà les reproduccions en un termini màxim de 20 dies hàbils a partir de la confirmació del pagament, per la via que s’hagi seleccionat d’entre les disponibles al formulari (lliurament presencial, correu certificat o baixada digital). Sempre que sigui possible, es potenciarà la baixada digital com a mitjà de lliurament.

Una vegada realitzada la reproducció, el sol·licitant rebrà un correu electrònic amb informació per al lliurament en funció de la forma de lliurament seleccionada.

 

 • Autoservei

Reproduccions directes, fins a un màxim del 20 % d’un llibre posterior al 1958 o d’un article complet d’una publicació periòdica posterior al 1958, sempre que l’estat de conservació ho permeti i formi part del fons de la BNE. Per a un nombre superior de còpies o d’un document anterior al 1959, caldrà sol·licitar-ne la reproducció per encàrrec a través del formulari del nostre web.

Els passos a seguir són els següents:

1. Crear un compte des dels ordinadors per a usuaris de la Biblioteca.

El compte és personal per a cada usuari, qui el gestiona i pot veure informació sobre l’activitat que s’hi realitza.

2. Carregar el compte amb saldo.
Per a això cal identificar-se en una de les estacions de pagament (situades a l’Espai de Reprografia de la 2a planta annex al Saló General de Lectura i a la Sala de Premsa i Revistes de la 4a planta) i introduir l’import desitjat.

3. Realitzar les reproduccions en els equips multifunció.
Els equips estan distribuïts a l’Espai de Reprografia de la 2a planta i a cadascuna de les sales de consulta de la Biblioteca. Permeten:

- fotocopiar en blanc i negre
- fotocopiar en color
- escanejar en diferents resolucions i formats per desar en un dispositiu USB

 

- Còpies en paper a partir de microfilm o suport digital.

Informació pràctica

 • L’Oficina de Reprografia i Fotocòpies al Públic romandrà tancada fins a nou avís.

  Només es permet el pagament en línia, amb targeta o per transferència bancària.

   

 • Biblioteca Nacional d'Espanya
  Servei de Reprografia al Públic
  Pg. de Recoletos, 20
  28071. Madrid (Espanya)

   

 • Informació general sobre el procediment de sol·licitud:

  (+34) 91 580 77 57 / (+34) 91 580 78 91  

  info.repro@bne.es

   

  Tramitació i seguiment de peticions facturades:

  (+34) 915 807 891 / (+34) 915 807 757

  oficina.reprografia@bne.es