Saltar al menú principal
Saltar al contenido

Oficinas de depósito legal

Cataluña

BARCELONA
Biblioteca de Catalunya
Dipòsit Legal de Barcelona
Villarroel, 91
08011 Barcelona
Tel.: 934 526 901
FAX: 934 526 904

GIRONA
Dipòsit Legal de Girona
Departamento de Cultura
Ciutadans, 18
17004 Girona
Tel.: 972 22 54 18
FAX: 972 22 54 06

LLEIDA
Dipòsit Legal de Lleida
Serveis Territorials de Cultura
Rambla d'Aragó, 8
25002 Lleida
Tel.: 973 279 200 / 213
FAX: 973 279 201

TARRAGONA
Dipòsit Legal de Tarragona
Serveis Territorials de Cultura
Major, 14
43003 Tarragona
Tel.: 977 25 14 72
FAX: 977 251 501