Llibre de Sent Soví

Siglo XIV

CRAI-Biblioteca de Reserva (Universitat de Barcelona), 07 Ms 68