Saltar al menú principal
Saltar al contenido

Bilaketa egiteko aholkuak

Gomendio orokorrak

 • Karaktereak mugarik gabe ordezkatzeko $ zeinua erabili behar da. Karaktere bakarra, karaktere ugari edo bakar bat ere ez adierazteko ere erabil daiteke. Bilaketa adierazpen batean termino bat idatziz gero, terminoaren aldagai guztiak bilatuko ditu. Ordezkatutako hitzek bilatzeko aldagai askotxo dituztenean, zerrenda alfabetiko bat agertzen da. Esate baterako:
  • “Libur$” jarriz gero, “liburu”, “liburutegi”, “liburuzaintza”, etab.
  • Dos$sky” jarriz gero, berriz, “Dostoyevsky” eta “Dostoevsky”.
 • Bilaketa termino baten karaktere bat ordezkatzeko, aldiz, ? zeinua erabiltzen da. Gehientsuenetan, ortografia zalantzak ditugunean edo hitz batekin lotutako pare bat forma aurkitu nahi ditugunean erabiltzen dugu. Esate baterako:
  • “Alkate?k" idatziz gero, "alkateak" eta "alkateek" aterako du.
  • “Alkate???” forma jarriz gero, berriz, “alkatetza” eta “alkategai”.
 • Boolear eragileak eta bilaketa kutxatilen barneko parentesiak ere erabil daitezke. Eragilerik erabili ezean, eta hainbat hitz sartuz gero, sistemak ETA inplizitua jartzen du horien artean; hau da, eremu horretan bilaketa termino guztiak dituzten dokumentuak bilatuko ditu, hurrenkerari batere erreparatu gabe, eta albokoak ote diren aztertu gabe.
 • Honako hauek dira onartuta dauden eragileak:
  • ETA edo AND: bilaketako termino guztiak dituzten dokumentuak bilatzen ditu.
  • EDO edo OR: bilaketako terminoren bat duten dokumentuak bilatzen ditu.
  • EZ edo NOT: lehenengo terminoa izan baduten eta bigarrena ez duten dokumentuak bilatzen ditu.
 • Eragile logikoak nahasteko, kontuan izan honako hau dela gauzatzeko duten lehentasuna: 1.: EZ. 2.: ETA. 3.: EDO.

Puntuazio zeinuak

 • Bilaketa adierazpenean ondoren aipatzen diren puntuazio zeinuak idatziz gero, sistemak:
  • Puntuazio zeinuen tokian tarteak jartzen ditu.
  • Puntuazio zeinu hori duten bilaketa adierazpenen aldagaiak bilatzen ditu.
  • Puntuazio zeinuei ez-ikusiarena egiten die. 

(Puntuazio zeinu bat karaktere literal moduan bilatzeko, adierazpena kakotx artean jarri behar da.)
Puntuak: Puntuak ez badu esaldiaren amaiera adierazten, edo puntua ez bada erabiltzen zenbaki baten milakoak bereizteko karaktere moduan, sistemak tarteak jarriko ditu puntuen tokian. Puntua milakoak bereizteko erabiltzen bada, bere ordez ez da tartea jarriko.
Komak: Bilaketa adierazpeneko komen tokian tarteak jartzen ditu sistemak.
Gidoiak: Gidoiak dituzten bilaketa adierazpenen bilaketa gidoi eta guzti egiten da. Gidoirik gabeko bilaketetan, gidoia duten eta ez duten hitzak agertuko dira. Esate baterako: Bilaketa egiteko izenburuan “Valle-Inclán” jartzen badugu, adierazpen hori duten lanak bilatuko ditu. “Valle Inclán” jartzen badugu, aldiz, aurrekoa ez ezik, “valle” duten eta “Inclán” duten denak ere bilatuko ditu.
Azentu zirkunflexua (^): Sistemak ez-ikusiarena egiten du bilaketa adierazpenean ageri diren azentu zirkunflexuekin.

Mugak

 • Sistemak ez du inolako mugarik emaitzak adierazteko; alabaina, kontsultaren emaitzak milatik gorakoak badira, denak adieraziko ditu, baina ez hurrenkera egokian jarrita.
 • Mugatzeko aukerak emaitza zerrendaren amaieran eta bilaketa aurreratuko inprimakiaren amaieran ageri dira.

ISBN

 • Digituen lau taldeak gidoi bidez bereizi behar dira. Adb: 84-921562-2-8

 

Lege Gordailuaren Zenbakia

 • Ez da inolako puntuazio zeinurik jarri behar probintziako aurrizkiaren eta dagokion zenbakiaren artean. Adb: CA 482-2003