Saltar al menú principal
Saltar al contenido

Compra

Liburutegi Nazionalaren bilduma aberasteko eta eguneratzeko xedez, argitalpen berri zein zahar ugari eskuratzen dira, urtero.

Liburutegiaren eskuratze politika, oro har, hautaketa irizpide hauetan oinarritzen da:

  • Espainian 1958. urtea baino lehen argitaratu eta Liburutegi Nazionalaren funtsetan ez dauden lanak.
  • Historiaren garai jakinetan Espainiarekin lotura izan zuten lekuetan inprimatu edo sortutako agiriak.
  • Espainiatik kanpo argitaratuak diren eta honako irizpideren bat betetzen dituzten lanak:
    • Espainiar egileen lanak.
    • Gaztelaniaz edo Estatuko gainerako hizkuntza ofizialetan argitaratutako lanak, hispanoamerikar egileenak bereziki.
    • Espainiar gaiei buruzko atzerritar egileen lanak.

Liburutegi Nazionalak 1996. urteaz geroztik egindako eskuratzeen estatistikak (esp)ere kontsulta daitezke hemen.