Saltar al menú principal
Saltar al contenido

Ikertzaile-txartela

Este servicio se encuentra disponible únicamente mediante cita previa por lo que será necesario solicitar el carné de forma remota antes de acudir a las instalaciones de la BNE.

 

Consulte toda la información en el siguiente enlace.

 

 

Ikerketa bat burutzen ari diren pertsonei zuzendua. Tiene una vigencia de cinco años.

Aukera hauek ematen ditu:

 • Liburutegiko funts guztiak kontsultatzea, segurtasun edo zainketa arrazoiak direla medio kontsulta edo erabilera mugatua dutenak salbuetsita.
 • Hacer uso del servicio de préstamo domiciliario de la sala de Información Bibliográfica y Documentación Bibliotecaria. 
  Los carnés de Documentación Bibliotecaria caducarán en el plazo de seis meses a partir de la entrada en vigor del documento de Normas de acceso (17/04/22).

 

Txartela izapidetzeko edo berritzeko behar diren agiriak:


1.
Identifikazio pertsonalerako dokumentua, indarrean.
Hauetako bat izan daiteke:

 • Nortasun Agiri Nazionala
 • Gidabaimena
 • Pasaportea
 • Bizileku-txartela
   

2. Ikertzaile izaera ziurtatzen duen dokumentua.

Hauetako bat izan daiteke:

 

 • Doktore, lizentziadun, diplomatu eta graduatu unibertsitarioak edo titulu baliokideak:

- Unibertsitate-titulua

- Matrikularen ziurtagiria. Noten ziurtagiria.

- Unibertsitateko ikaslearen txartela, egiten ari diren graduondoko ikasketak adierazita (masterra edo doktoretza).

- Irakasle batek edo dagokion ikerketa arloko zuzendariak igorritako aurkezpen-gutuna. Gutun horrek instituzioaren idazpurua eta zigilua izan behar ditu

- Kolegio profesionalaren txartela.

 • Izen handiko irakaskuntzako instituzioetako, instituzio akademikoetako, instituzio kulturaletako eta ikerketa zentroetako kideak; liburuzainak, dokumentalistak, artxibozainak eta museoetako kontserbatzaileak; liburuaren eta edizioaren sektoreko profesionalak:

- Txartel profesionala.

- Lan-kontratua edo, gehienez, hiru hilabeteko antzinatasuna duen nomina-agiria; instituzio kontratatzailearen izena eta garatutako kategoria edo jarduera profesionala adieraziko dira bertan.

- Lantokiak igorritako aurkezpen-gutuna. Gutunean hartako ordezkari baten sinadura agertu behar da, idazpurua eta zigiluarekin batera.

 • Egile zientifiko, literario eta artistikoak:

- Espainiako Liburutegi Nazionaleko edo egile gisa bere izena agertzen den beste edozein liburutegitako erregistro bibliografikoa.

 • Dutenek pasaportea Madroño dute, partzuergoari Akordioa Madroño 2021 arabera.
   
 • Irakurle Txartel bat izanik, nahiz eta ez barne hartu arestiko atalean, ikerketa-lanen bat egiten ari bazara eta hala egiaztatzen baduzu, Ikertzaile Txartel bat eskatu ahal izango duzu Espainiako Liburutegi Nazionalak horretarako emango dizun eskaera-ereduaren bidez.

3. Bizileku iraunkorra egiaztatzen duen dokumentua
Soilik nortasun agirian helbiderik agertzen ez bada. Gehienez, hiru hilabeteko antzinatasuna izan behar du.
Hauetako bat izan daiteke:

 • Elektrizitatearen, gasaren, uraren edo telefonoaren agiria.
 • Errolda-agiria.
 • Alokairuaren agiria.
 • Udal zergak ordaindu izanaren agiria.
 • Gehienez, hiru hilabeteko antzinatasuna duen nomina-agiria, helbidea adierazita.
 • Urte horretako etxe-aseguruaren poliza edo agiria.
 • Banku-kontuen agiriak.

Eskatzailearen ardura izango da, aurkeztu behar dituen beste herrialde batzuetako dokumentu horien itzulpen ofiziala ematea, hala behar izanez gero. Ematen diren dokumentu guztiak eskaneatu eta unean bertan itzuliko zaizkio eskatzaileari.”

Txartelaren eskaera saretik

Fisikoki bakarrik ez, zure txartela webgunetik ere izapidetu edo berritu dezakezu. Liburutegiak eskaera horri erantzungo dio, gehienez 72 orduko epean. Txartela Liburutegian bertan entregatuko zaio titularrari, hark identifikaziorako agiria aurkeztu ostean. Inolaz ere ez da postaz igorriko.