Saltar al menú principal
Saltar al contenido

Ikertzaile-txartela

Ikerketa bat burutzen ari diren pertsonei zuzendua. Txartel honen indarraldia hiru urtekoa da.

Aukera hauek ematen ditu:

 • Liburutegiko funts guztiak kontsultatzea, segurtasun edo zainketa arrazoiak direla medio kontsulta edo erabilera mugatua dutenak salbuetsita.

Txartela izapidetzeko edo berritzeko behar diren agiriak:


1.
Identifikazio pertsonalerako dokumentua, indarrean.
Hauetako bat izan daiteke:

 • Nortasun Agiri Nazionala
 • Gidabaimena
 • Pasaportea
 • Bizileku-txartela
   

2. Ikertzaile izaera ziurtatzen duen dokumentua.

Hauetako bat izan daiteke:

 

 • Doktore, lizentziadun, diplomatu eta graduatu unibertsitarioak edo titulu baliokideak:

- Unibertsitate-titulua

- Matrikularen ziurtagiria. Noten ziurtagiria.

- Unibertsitateko ikaslearen txartela, egiten ari diren graduondoko ikasketak adierazita (masterra edo doktoretza).

- Irakasle batek edo dagokion ikerketa arloko zuzendariak igorritako aurkezpen-gutuna. Gutun horrek instituzioaren idazpurua eta zigilua izan behar ditu

- Kolegio profesionalaren txartela.

 • Izen handiko irakaskuntzako instituzioetako, instituzio akademikoetako, instituzio kulturaletako eta ikerketa zentroetako kideak; liburuzainak, dokumentalistak, artxibozainak eta museoetako kontserbatzaileak; liburuaren eta edizioaren sektoreko profesionalak:

- Txartel profesionala.

- Lan-kontratua edo, gehienez, hiru hilabeteko antzinatasuna duen nomina-agiria; instituzio kontratatzailearen izena eta garatutako kategoria edo jarduera profesionala adieraziko dira bertan.

- Lantokiak igorritako aurkezpen-gutuna. Gutunean hartako ordezkari baten sinadura agertu behar da, idazpurua eta zigiluarekin batera.

 • Egile zientifiko, literario eta artistikoak:

- Espainiako Liburutegi Nazionaleko edo egile gisa bere izena agertzen den beste edozein liburutegitako erregistro bibliografikoa.

 • Dutenek pasaportea Madroño dute, partzuergoari Akordioa Madroño 2014 arabera.
   
 • Aurreko ataleko zerrendaren batekoak izan gabe ikerlan bat burutzen ari badira eta hala egiaztatzen badute, Ikerlariaren txartela eskatu ahal izango dute. Egin nahi den lanaren edo kontsultaren izaera eta ezaugarriak adierazi beharko dira eskaeran, Espainiako Liburutegi Nazionalean dauden 1958koak baino zaharragoko funtsak eskuratzeko beharra justifikatuz.

3. Bizileku iraunkorra egiaztatzen duen dokumentua
Soilik nortasun agirian helbiderik agertzen ez bada. Gehienez, hiru hilabeteko antzinatasuna izan behar du.
Hauetako bat izan daiteke:

 • Elektrizitatearen, gasaren, uraren edo telefonoaren agiria.
 • Errolda-agiria.
 • Alokairuaren agiria.
 • Udal zergak ordaindu izanaren agiria.
 • Gehienez, hiru hilabeteko antzinatasuna duen nomina-agiria, helbidea adierazita.
 • Urte horretako etxe-aseguruaren poliza edo agiria.
 • Banku-kontuen agiriak.

Dokumentu originalak onartuko dira soilik (edo fotokopia konpultsatua unibertsitate-tituluen kasuan). Horrez gain, eskatzailearen erantzukizuna izango da aurkezten dituen beste herrialdeetako dokumentuen itzulpen ofiziala ematea, beharrezkoa den kasuetan. Aurkeztutako dokumentu guztiak eskaneatu eta unean bertan itzultzen dira.

Txartelaren eskaera saretik

Fisikoki bakarrik ez, zure txartela webgunetik ere izapidetu edo berritu dezakezu. Liburutegiak eskaera horri erantzungo dio, gehienez 72 orduko epean. Txartela Liburutegian bertan entregatuko zaio titularrari, hark identifikaziorako agiria aurkeztu ostean. Inolaz ere ez da postaz igorriko.