Saltar al menú principal
Saltar al contenido

Irakurle-txartela

Este servicio se encuentra disponible únicamente mediante cita previa por lo que será necesario solicitar el carné de forma remota antes de acudir a las instalaciones de la BNE.

Consulte toda la información en el
 siguiente enlace.

 

 

Hiru urteko indarraldia du.

Aukera hauek ematen ditu:

  • 1958. urtetik aurrera editatuta dauden eta Liburutegian gordetzen diren funtsak kontsultatzea, segurtasun edo kontserbazio arrazoiak direla medio kontsulta edo erabilera mugatua dutenak salbu
  • 1958. baino lehenagoko funtsak kontsultatzea, baldin eta digitalizatuta edo mikrofilmatuta badaude.

Txartela izapidetzeko edo berritzeko behar diren agiriak:


1. Identifikazio pertsonalerako dokumentua, indarrean.
Hauetako bat izan daiteke:

  • Nortasun Agiri Nazionala
  • Gidabaimena
  • Pasaportea
  • Bizileku-txartela

16 eta 17 urte dituzten adinez txikikoen kasuan:

  • Ikastetxeko irakasle batek idatzi eta sinatutako gutuna, zentroaren logotipo eta zigiluarekin, Liburutegiko funtsak kontsultatzeko premia adierazita

Txartelaren eskaera saretik

Fisikoki bakarrik ez, zure txartela webgunetik ere izapidetu edo berritu dezakezu. Liburutegiak eskaera horri erantzungo dio, gehienez 72 orduko epean. Txartela Liburutegian bertan entregatuko zaio titularrari, hark identifikaziorako agiria aurkeztu ostean. Ez da inolaz ere posta bidez igorriko.