Saltar al menú principal
Saltar al contenido

Carné de Documentación Bibliotecaria

Este servicio se encuentra disponible únicamente mediante cita previa por lo que será necesario solicitar el carné de forma remota antes de acudir a las instalaciones de la BNE.

Consulte toda la información en el
 siguiente enlace.

 

Liburutegi Dokumentazioaren Aretoko txartela liburu (inprimatzaile, editore eta liburu-saltzaileak), dokumentazio, artxibo, liburutegi eta museoetako profesionalei eta arlo horietako ikasleei zuzenduta dago. Hiru urteko iraupena du.

Aukera hauek ematen ditu: 

 • 1958tik aurrera editatu diren funtsak Liburutegiko edozein aretotan kontsultatzea 
 • Liburutegi Dokumentazioaren Aretoko bildumaren etxerako mailegu zerbitzura sartzea.

Txartela izapidetzeko edo berritzeko behar diren agiriak:


1. Identifikazio pertsonalerako dokumentua, indarrean.
Hauetako bat izan daiteke:

 • Nortasun Agiri Nazionala
 • Gidabaimena
 • Pasaportea
 • Bizileku-txartela
   

2. Profesional izaera ziurtatzen duen dokumentua.
Hauetako bat izan daiteke:

 • Txartel profesionala edo elkargo profesionalarena.
 • Lan-kontratua edo, gehienez, hiru hilabeteko antzinatasuna duen nomina-agiria, instituzio kontratatzailea eta kategoria edo jarduera profesionala adierazita.
 • Elkarte profesionalen txartela (SEDIC, ANABAD, etab.)
 • Arlo horietako ikasketak ziurtatzen dituen dokumentazioa (matrikula-ziurtagiria; titulu akademikoa; tituluagatiko tasen ordainketa-ziurtagiria; noten ziurtagiri akademikoa; irakasleak zentroko logoarekin, zigiluarekin eta sinadurarekin igorritako aurkezpen-gutuna; etab.).
 • Arlo horietako oposizioetan izena eman edo oposizioak gainditu izana ziurtatzen duen dokumentazioa (tasen ordainketa, eskaera-inprimakia, BOEko izendapena, etab.)
   

3. Zure oraingo helbidea ziurtatzen duen dokumentua.
Nortasun agirian helbiderik agertzen ez bada bakarrik. Gehienez, hiru hilabeteko antzinatasuna izan behar du.
Hauetako bat izan daiteke:

 • Elektrizitatearen, gasaren, uraren edo telefonoaren agiria.
 • Errolda-agiria.
 • Alokairuaren agiria.
 • Udal zergak ordaindu izanaren agiria.
 • Gehienez, hiru hilabeteko antzinatasuna duen nomina-agiria, helbidea adierazita.
 • Urte horretako etxe-aseguruaren poliza edo agiria.
 • Banku-kontuen agiriak.

Dokumentu originalak onartuko dira soilik (edo fotokopia konpultsatua unibertsitate-tituluen kasuan). Aurkeztutako dokumentu guztiak eskaneatu eta unean bertan itzultzen dira.

Txartelaren eskaera sarean

Fisikoki bakarrik ez, zure txartela webgunetik ere izapidetu edo berritu dezakezu. Liburutegiak eskaera horri erantzungo dio, gehienez 72 orduko epean. Txartela Liburutegian bertan entregatuko zaio titularrari, hark identifikaziorako agiria aurkeztu ostean. Ez da inolaz ere postaz igorriko.