Saltar al menú principal
Saltar al contenido

Guías didácticas

Imaxe das guías didácticas do Museo da Biblioteca Nacional

As guías didácticas son un instrumento de apoio para reforzar as visitas escolares e traballar os contidos do Museo antes ou despois de realizar a visita. Están adaptadas para dous niveis educativos (primaria e secundaria-bacharelato), presentan un percorrido didáctico polo museo con cuestións que desafían o enxeño e a comprensión do alumno e fixan os coñecementos sobre as coleccións e recursos audiovisuais presentados en cada sala. 

O seu obxectivo é potenciar a capacidade de percepción, sinalar os aspectos básicos deste Museo e traballar a educación en valores como o respecto e a sensibilidade cara ao patrimonio cultural, así como dar a coñecer o papel que cumpre neste sentido a nosa Biblioteca Nacional de España.

Poden descargarse os pdf ou solicitar os exemplares en papel ao seguinte correo electrónico. Enviarase un só exemplar por cada nivel educativo.