Saltar al menú principal
Saltar al contenido

Compra de fondo moderno

O obxecto da compra de fondo moderno é a produción editorial estranxeira, dado que a española debe recibirse na súa totalidade polo  depósito legal, e abrangue todo tipo de soportes ou materiais, temas, linguas e contidos, aínda que está especialmente dirixida ao ámbito das humanidades e das ciencias sociais. Polo tanto, selecciónanse, entre a produción editorial estranxeira, as obras máis relevantes –seguindo os criterios e prioridades establecidos–, co obxectivo de completar coleccións, suplir as faltas e actualizar a información dos temas máis demandados polos usuarios.

A selección dos documentos é froito do traballo e do esforzo dos bibliotecarios especialistas nas distintas materias, da estimable colaboración dos libreiros, así como das suxestións dos investigadores e lectores.

A Biblioteca Nacional compra as publicacións recentes máis destacadas e interesantes que se editan fóra de España, seguindo os seguintes criterios e prioridades:

  • As obras que tratan de cultura española en xeral, así como as de autores de nacionalidade española.
  • As publicacións do mundo latinoamericano, con especial atención aos estudos do período colonial.
  • As obras especializadas en cartografía, música e belas artes, sobre todo as que gardan máis relación cos fondos que se conservan na Biblioteca.
  • As revistas máis destacadas en todas as materias, con especial incidencia na área de humanidades e ciencias sociais, dando preferencia ao soporte electrónico, sempre que ofrezan riqueza na consulta e acceso aos textos completos das publicacións.
  • As obras de referencia máis destacadas en todas as materias, preferentemente en soporte electrónico.
    Edicións críticas, en linguas vernáculas, das obras de grandes pensadores e creadores mundiais.
  • Publicacións sobre ciencias da información e documentación, e canto sirva para facilitar o coñecemento da metodoloxía da investigación, xa que a Biblioteca Nacional é un dos centros de referencia máis consultados polos profesionais destes ámbitos.

Se desexa coñecer as subscricións da biblioteca de revistas en papel e electrónicas e as bases de datos en liña, consulte os seguintes apartados fichero pdf.

Se desexa poñerse en contacto co Servizo de Compra da Biblioteca para ofertar unha publicación, diríxase ao seguinte enderezo de correo electrónico.

Se o que desexa é suxerir a compra dalgún documento, faga a súa petición a través do formulario de suxestión de compra.