Saltar al menú principal
Saltar al contenido

Archivo de la Palabra

Subcolección de gravacións de voces

Imaxe de cilindros de cera

Curso de español para estranxeiros en cilindros de cera, 1905

En 1950 ingresan na Biblioteca 24 discos de lousa procedentes do desaparecido Arquivo da Palabra do Centro de Estudos Históricos, dirixido por Menéndez Pidal, que conserva gravacións das voces de Azorín, Juan Ramón Jiménez, Pío Baroja, Ramón y Cajal e outras tantas personalidades literarias e políticas da época, como o xeneral Primo de Rivera. Dende ese ano, o Arquivo da Palabra, con esta mesma finalidade de conservar e difundir as voces de personalidades da cultura, a ciencia, as artes ou a política, non deixou de incrementarse, ata contar na actualidade cuns 20.000 documentos sonoros non musicais.

Esta colección está composta por:

1. Cursos de idiomas.
O Arquivo contén unha colección única de cilindros de cera. Este considérase o primeiro soporte no que se grava o son e a voz humana. Entre eles, destaca o primeiro curso de español dirixido a falantes de lingua inglesa, de 1905.

2. Voces gravadas polo Centro de Estudos Históricos (dende 1931 a 1933)
As gravacións rexistran en discos de lousa as voces de Azorín, Juan Ramón Jiménez, Unamuno, Pío Baroja, Valle Inclán, Ortega e Gasset, Santiago Ramón y Cajal, entre outros persoeiros españois.

3. Voces de reis ou xefes de estado

4. Canciones e discursos da guerra civil
Colección de fíos magnéticos dos anos 20 aos anos 50 que recollen cancións populares do bando republicano e nacional, así como oratorias, discursos ou arengas político-militares.

5. Voces de escritores hispanoamericanos
Colección de vinilos dos anos 1970-1980 que recolle as voces dos autores máis importantes da lingua española, os que coa súa propia voz recitaron as súas obras e poemas.

6. Traballos de campo
Recollen as tradicións culturais do pobo a través da gravación de entrevistas. A adquisición máis recente é o donativo do etnomusicólogo Ramón Pelinski. Este donativo consta de 93 cintas abertas, 9 casetes e 5 videogravacións, froito do seu traballo de campo, con entrevistas no Ártico Central, sobre música e tradicións dos pobos Inuit.