Saltar al menú principal
Saltar al contenido

Bibliografía

A colección de Bibliografía está formada por bibliografías e catálogos, con fondos españois e estranxeiros. Iniciada na segunda metade do século XIX, coñeceu un auxe importante no século XX, grazas á Lei de depósito legal e á adquisición de obras de referencia estranxeiras.

A colección compleméntase coa de obras de consulta xerais (dicionarios, enciclopedias, etc.) situada no Salón de Lectura, e coas bibliografías e obras de consulta especializadas que se encontran nas salas de Manuscritos, Belas Artes e Música.

Ler +