Saltar al menú principal
Saltar al contenido

Xeografía e mapas

Turismo e tarxetas postais

Cartel de las Rías Bajas

O folleto turístico é un destacado medio de promoción e publicidade para o país, tratando temas xerais, culturais, históricos, do patrimonio histórico-monumental, tradicións populares, etc., incluíndo imaxes representativas da riqueza turística de España. A Biblioteca Nacional foi recompilando esta fonte de información e propaganda impresa e conformou unha importante colección de folletos da primeira metade do século XX, incluíndo os impresos na época da II República e o período da Guerra Civil, así como outros máis modernos ata os nosos días.

Dentro do fondo moderno, consérvase tamén unha importante colección de máis de 600.000 postais, que representan vistas de cidades, paisaxes, etc., fundamentalmente españolas. Están ordenadas xeograficamente e son de grande interese para o estudo da transformación urbana e paisaxística experimentada en España nos últimos anos.