Saltar al menú principal
Saltar al contenido

Catálogos impresos

Dende 1993, catalóganse, en liña e á vista do exemplar, os libros, folletos e follas soltas impresos ata 1830, que a Biblioteca Nacional de España adquire. Dende mediados de 2002, estanse a incorporar as descricións existentes dos impresos antigos no Índice xeral de impresos da Biblioteca Nacional e aparecen identificados coa mensaxe "Rexistro procedente do antigo catálogo" ata que se revisen á vista do exemplar.

Catálogos impresos:

 • "Impresos ingresados en la Biblioteca Nacional desde el año 1986", Boletín de nuevos ingresos del Servicio de Manuscritos, Incunables y Raros. Madrid, 1990, p. 123-352.
 • Nuevas adquisiciones de impresos antiguos de la Biblioteca Nacional: Siglos XVI-XVII. Madrid, 1995.
 • Nuevos ingresos de impresos antiguos en la Biblioteca Nacional: Siglos XVI-XIX. Madrid, 1998.
 • Nuevos ingresos de impresos antiguos en la Biblioteca Nacional: Siglos XVI-XIX. Madrid, 2002.
 • Catálogo colectivo de obras impresas en los siglos XVI al XVIII existentes en las bibliotecas españolas: Edición provisional: Sección I: Siglo XVI. Madrid, 1972-1984.
 • Catálogo colectivo del Patrimonio Bibliográfico Español: Siglo XVII. Madrid, 1988-. 3 v. publicados: A-Cz.
 • Catálogo colectivo del Patrimonio Bibliográfico Español: Siglo XIX. Madrid, 1990-. 4 v. publicados: A e Índices.
 • Catálogo del Museo-Biblioteca de Ultramar en Madrid. Catálogo de la Biblioteca. Madrid, 1900.
 • Catálogo de pliegos sueltos poéticos de la Biblioteca Nacional: Siglo XVII. Dir. María Cruz García de Enterrría, Julián Martín Abad. Dir. técnica Isabel Ruiz de Elvira Serra. Madrid, 1998.
 • Catálogo de villancicos en la Biblioteca Nacional: siglo XVII. Coord. I. Ruiz de Elvira. Madrid, 1992.
 • Catálogo de villancicos y oratorios en la Biblioteca Nacional: siglos XVIII-XIX. Coord. M.C. Guillén Bermejo, I. Ruiz de Elvira. Madrid, 1990.
 • Encuadernaciones españolas en la Biblioteca Nacional. Madrid, 1992.
 • GÓMEZ IMAZ, Manuel. Los periódicos en la Guerra de la Independencia (1808-1814). Madrid, 1910.
 • Manuel Rico y Sinobas: Valladolid, 1819-1898: una memoria recuperada. Valladolid, 2003.
 • SANZ LÓPEZ, Carlos. Bibliografía descriptiva y crítica de libros filipinos de Don Antonio Graiño. Manila, 1976.
 • SUO-ER MO, Eduardo. "Catálogo de fondos chinos de la Biblioteca Nacional", Boletín de la Dirección General de Archivos y Bibliotecas. Madrid, XC-XCI (1966), p. 39-50.

Catálogos manuais:

 • Raros: Índice Xeral de Impresos da Biblioteca Nacional (Fichas fotocopiadas en volumes encadernados. Existe tamén en microficha).
 • Varios Especiales: Catálogo alfabético independente para os materiais dos séculos XVI-XVII e dos séculos XVIII-XIX (Fichas fotocopiadas en volumes encadernados. Existe tamén en microficha).
 • Graíño: Catálogo alfabético en fichas.
 • Gómez Ímaz: Catálogo alfabético e de materias en fichas (Existe tamén en microficha).
 • Usoz: Catálogo alfabético en fichas.
 • Porcones: Índice parcial, onomástico e de materias na Sala de Traballo. Pódese consultar, logo de petición ao persoal bibliotecario.