Saltar al menú principal
Saltar al contenido

Libro infantil

Barba azul ó La llave mágica de Charles Perrault

Esta colección está formada por obras de temática infantil. Está composta por bibliografías, obras de referencia especializadas, catálogos de bibliotecas, monografías, manuais de estudo da literatura infantil española e estranxeira. Ademais, pódense encontrar cómics, contos, álbums de imaxes, libros ilustrados, narrativa, poesía, teatro e textos de ensino.

A colección ten a súa orixe na Orde ministerial de 1971 (OM de 18 de decembro), cando se crea na Biblioteca Nacional a sección coñecida como Biblioteca de Estudos de Literatura infantil e xuvenil Isabel Niño. A sección desapareceu da estrutura orgánica básica da Biblioteca Nacional na OM de 1986, e os seus fondos incluíronse nos depósitos da Biblioteca Nacional.