Saltar al menú principal
Saltar al contenido

Música e musicoloxía

Esta colección está formada por todo tipo de documentos relacionados coa música: partituras manuscritas e impresas, libros e folletos de música e musicoloxía, revistas especializadas, gravacións sonoras e videogravacións, arquivo da palabra e arquivos musicais de compositores, cantantes, libretistas, etc. A colección segue crecendo con adquisicións, tanto de fondo moderno como de fondo antigo,  co obxectivo de incrementar o patrimonio musical español.