Saltar al menú principal
Saltar al contenido

Teatro

El mejor alcalde, el rey de Lope de Vega.

A colección foi incorporando dende as súas orixes: obras dramáticas (comedias sueltas ou desglosadas, partes de comedias, coleccións facticias...), libretos pertencentes ao xénero do teatro lírico, estudos sobre teatro, e posteriormente fondos relacionados co cine (guións cinematográficos, carteis, catálogos de distribuidores, etc.)

Salas de consulta

Salas de consulta

Información relacionada

Información relacionada