Saltar al menú principal
Saltar al contenido

Fontes de datos

Os datos tomáronse dos catálogos bibliográficos e de autoridades da Biblioteca Nacional de España. Se extraeron máis de 4 millóns de rexistros de recursos bibliográficos, pertencentes a monografías modernas, antigas, recursos electrónicos, manuscritos, publicacións periódicas, mapas, gravados, fotografías, música imprimida, gravacións sonoras e audiovisuais.

Tamén extraéronse máis de 4 millóns de rexistros de autoridade de persoas, entidades, congresos, obras, expresións, materias, nomes xeográficos e termos de xénero/forma que son utilizados nos rexistros bibliográficos. Ambos os dous conxuntos de rexistros están codificados orixinalmente de acordo ao formato MARC21.

Tamén se tomaron datos das dixitalizacións de obras existentes na Biblioteca Dixital Hispánica.

Os datos correspondentes a certos elementos (autores, materias, obras...) enriquécense con conexións aos seus equivalentes noutras fontes de datos. No caso de autores, proporciónanse enlaces, se están dispoñibles, con Library of Congress, Biblioteca Nacional de Alemaña, Biblioteca Nacional de Francia, Sudoc, Biblioteca Nacional de Suecia, VIAF e ISNI. Os rexistros de materias, xeográficos e xénero/forma teñen enlaces a Library of Congress.

Información relacionada