Saltar al menú principal
Saltar al contenido

Tecnoloxías empregadas

Na transformación dos datos utilizouse a ferramenta marimba.

marimba, desenvolvida polo Ontology Engineering Group, é unha ferramenta para bibliotecarios que soporta todo o proceso de xeración de RDF a partir de rexistros MARC 21 e o seu posterior enlazado tanto a nivel interno (rexistros bibliográficos, de autoridade, encabezamentos de materia e información de BDH) coma a nivel externo con data sets como VIAF ou DBpedia. Así mesmo, marimba enriquece os datos de orixe con datos externos a través dos enlaces xerados durante o proceso de enlazado, por exemplo en datos.bne.es extrae e engade enlaces a fotografías e biografías de autor de DBpedia. A ferramenta permite, dun modo sinxelo e transparente, utilizar calquera vocabulario (neste caso a ontoloxía BNE) e simplifica o proceso de asignación de correspondencias entre os vocabularios elixidos e MARC 21. Como resultado deste proceso xeráronse ao redor de trinta millóns de tríodos en español con datos de gran calidade e valor cultural, incrementando substancialmente a presenza do idioma español na nube de datos.

En canto ao portal de datos, utilizáronse tecnoloxías abertas e punteiras, baseadas en estándares páxina web que permiten á solución dar uns tempos de resposta óptimos e facilitan a usabilidade tanto para aplicacións coma para usuarios finais. Configurouse un motor de busca que permite explotar o modelo de datos (a ontoloxía BNE) para: (1) asignar unha relevancia ás distintas entidades en función das súas conexións con outras entidades, e (2) presentar ao usuario resultados relevantes e estruturado de maneira que sexa máis sinxelo atopar a información.

Os datos atópanse aloxados nun servidor Virtuoso, ao que se accede mediante un terminal de Sparql, cunha interface Linked Data construído coa ferramenta gratuíta Pubby.

Créditos

  • Tanto o portal coma a solución marimba que dá soporte a todo o sistema foron deseñados e desenvolvido polo Ontology Engineering Group.

     

    O deseño gráfico, a usabilidade e experiencia de usuario foron desenvolvidos por Amélie Viallet.