Saltar al menú principal
Saltar al contenido

Datos enlazados na BNE

datos.bne.es é un desenvolvemento da Biblioteca Nacional de España e do Ontology Engineering Group, que ten como público obxectivo tanto ao usuario final da biblioteca coma ao desenvolvedor informático experto en tecnoloxías de Páxina Web Semántica.

Imaxe gráfica de datos enlazados

Para o usuario final e para o investigador trátase dun proxecto experimental que busca propoñer un achegamento e unha exploración dos datos bibliográficos totalmente distinto aos catálogos tradicionais, propoñendo unha experiencia de navegación completamente nova, dende un enfoque oposto ao tradicional, integrador dos distintos recursos da biblioteca, e enriquecendo os datos propios con outros externos.

Para o especialista informático, supón o acceso a un banco de datos descrito con linguaxe semántica que se ofrece a expertos e desenvolvedores para a súa reutilización. Para iso, os datos bibliográficos, de autores e de temas foron transformados dende a arquitectura tradicional das bibliotecas a modelos e estruturas da Páxina Web Semántica, tecnoloxía cuxo fin é expoñer os datos na páxina web dun modo máis reutilizable e interoperable con outras aplicacións, explotando as relacións que existen entre os datos, tantos internos coma externos. Con esta iniciativa, a Biblioteca súmase ao reto de publicar os catálogos bibliográficos e de autoridades en formato RDF (Resource Description Framework), conforme aos principios dos Datos Enlazados (Linked Data), ambos os dous compoñentes básicos da Páxina Web Semántica. Deste xeito, España adhírese ás iniciativas doutras grandes bibliotecas (Francia, Reino Unido, Alemaña ou Library of Congress, por exemplo)

A licenza aplicada aos datos é CC0 (Creative Commons Public Domain Dedication), unha licenza completamente aberta e enfocada a favorecer a reutilización. A BNE súmase así ao compromiso do Sector Público español en materia de apertura e reutilización de datos segundo o establecido no Real decreto 1495/2011, do 24 de outubro, sobre reutilización da información do sector público e ao proposto por CENL (Conference of European National Librarians).

Os datos son accesibles dende o propio portal, mediante negociación de contidos, ou dende a interface Sparql, destinados a especialistas. Tamén se poden realizar descargas totais dos datos.

Contacto

  • Para máis información ou impresións sobre a información ofrecida neste portal, escríbanos:

    correo electrónico