Saltar al menú principal
Saltar al contenido

Axencia de Rexistro ISNI

ISNI é o número estándar global certificado da ISO para identificar autores persoais e corporativos que interveñen na creación e distribución de obras intelectuais de calquera tipo, que inclúen investigadores, inventores, escritores, artistas, creadores visuais, intérpretes, produtores, editores, etc. Forma parte da familia de identificadores estándar internacionais, que inclúen identificadores de obras, gravacións, produtos e titulares de contidos en todo tipo de repertorios, por exemplo: DOIISANISBNISRCISSNISTC e ISWC.

A misión de ISNI International Authority (ISNI-IA) é asignar ao/aos nome/s público/s do investigador, inventor, etc. un número identificador único persistente para resolver problemas de ambigüidade de nomes na busca, así como difundir cada ISNI asignado nos repertorios de todo o mundo para que cada obra publicada poida ser atribuída inequivocamente ao seu creador sexa onde for descrita a obra.

Información práctica

  • Peticións de engadir ou eliminar información en isni@bne.es