Saltar al menú principal
Saltar al contenido

Carné de Lector

Este servicio se encuentra disponible únicamente mediante cita previa por lo que será necesario solicitar el carné de forma remota antes de acudir a las instalaciones de la BNE.

Consulte toda la información en el
 siguiente enlace.

 

Ten unha vixencia de tres anos.

Permite:

  • Consultar os fondos editados a partir de 1958 conservados na Biblioteca, agás aqueles cuxa consulta ou utilización se ache restrinxida por razóns de seguridade ou conservación
  • Consultar os fondos anteriores a 1958 se se encontran dixitalizados ou microfilmados.
  • Hacer uso de todos los servicios ofrecidos por la Sala de Información Bibliográfica.

Documentación necesaria para tramitar ou renovar o carné:


1. Documento de identificación persoal en vigor.
Pode ser un dos seguintes:

  • Documento nacional de identidade
  • Carné de conducir
  • Pasaporte
  • Tarxeta de residencia

Para menores de idade que teñan 16 e 17 anos:

  • Carta escrita e asinada por un docente do centro educativo, con logo e selo do centro, onde se indique a necesidade de consultar os fondos da Biblioteca

Solicitude do carné en liña

Ademais de fisicamente, pode tramitar ou renovar o seu carné a través da páxina web. A Biblioteca responderá á súa petición nun prazo máximo de 72 horas. O carné entregarase na propia Biblioteca ao titular deste, logo de presentación dun documento de identidade.  En ningún caso, remitirase mediante correo postal.