Saltar al menú principal
Saltar al contenido

Servizo a bibliotecas

Calquera biblioteca española ou estranxeira pode facer unha solicitude de préstamo interbibliotecario á Biblioteca Nacional de España.

1. Que ofrece o Servizo:

A Biblioteca Nacional de España ofrecerá unha reprodución en pdf, de ata un máximo do 20% dun libro posterior a 1958 ou dun artigo completo dunha publicación periódica posterior a 1958, sempre que o estado de conservación o permita.

 

Sobre el resto de materiales es posible conseguir una reproducción a través del servicio de reproducción de fondos por encargo. Las solicitudes deben ser enviadas, preferentemente, por los usuarios individuales, a través del formulario web.

 

2. Como facer a solicitude

As peticións deberán ser enviadas a través do formulario dispoñible na web.