Saltar al menú principal
Saltar al contenido

Formas de pagamento

 • Pagamento con tarxeta de crédito ou débito a través de Internet.
 • Transferencia bancaria
  • Nome: “Biblioteca Nacional de España – Ingresos por los servicios de Reprografía”
  • Número de conta: ES24 9000 0001 20 0200009399 (Banco de España. C/ Alcalá, 48. 28014. Madrid).
  • Co fin de facilitar a identificación do ingreso, deberase facer constar o número de control da petición (RDFI) que aparece no orzamento.
  • En caso de realizar unha transferencia dende un país estranxeiro hai que engadir o código IBAN: ES2490000001200200009399 e o código BIC: ESPBESMM
 • Tarxeta de débito ou crédito na Oficina de Reprografía
 • Pagamento en metálico na Oficina de Reprografía (Sede de Recoletos. 2º andar do núcleo sur)
  Se debido a razóns técnicas o prezo final dos traballos de reprodución fose menor que a cantidade presupostada, a Biblioteca Nacional devolverá ao solicitante a cantidade sobrante. Cando a diferenza sexa a favor da Biblioteca Nacional, o solicitante deberá aboar o novo importe
  O prazo máximo de reclamación será de dous meses dende a data de recepción dos pedidos.